Version française en bas.
English version below

Van 20 september tot en met 23 september 2018 vindt de vijfde editie van de Koerdistan Cultuurweek plaats in Brussel. Dit evenement is steeds een unieke gelegenheid om kennis te maken met de rijke en diverse cultuur van een regio die voor velen onbekend is. Net als bij vorige edities organiseren wij een scala aan culturele activiteiten op verschillende locaties in Brussel (waaronder concerten, seminaries, tentoonstellingen, enz.).

De Koerdistan Cultuurweek 2018 zal van start gaan met een feestelijke openingsreceptie op donderdag 20 september in Gemeenschapscentrum Ten Noey (Gemeentestraat 25, 1210 Sint-Joost-ten-Node). Tijdens deze avond kan u genieten van traditioneel Koerdisch eten en muziek en vertegenwoordigers ontmoeten van verschillende gemeenschappen in Koerdistan, alsook prominente Belgische activisten, politici en vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties.

Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze feestelijke gelegenheid die het begin aanduidt van een bijzonder evenement. Inschrijven doet u door een mail te sturen naar  [email protected].
—–

Du 20 septembre au 23 septembre octobre 2018, la cinquième édition de la Semaine Culturelle du Kurdistan aura lieu à Bruxelles. Cet événement est l’occasion unique de se familiariser avec la culture riche et diversifiée d’une région inconnue pour beaucoup d’entre nous. Comme pour les éditions précédentes, nous organiserons des activités culturelles à différents endroits à Bruxelles (y compris des concerts, des séminaires, des expositions, etc.)

La Semaine Culturelle du Kurdistan 2018 commencera avec une réception d’ouverture festive le jeudi 20 septembre au centre culturel Ten Noey (Rue de la Commune 25, 1210 Saint-Josse-ten-Noode). Lors de cette soirée, vous pourrez apprécier des mets typiques ainsi que de la musique traditionnelle kurde et rencontrer des représentants de différentes communautés du Kurdistan, des politiciens et des représentants d’organisations sociales.

Nous vous invitons à prendre part à la réception d’ouverture de la semaine du Kurdistan. Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

—–
From 20 September to 23 September 2018, the fifth edition of the Kurdistan Culture Week will take place in Brussels. This event is always a unique opportunity to get acquainted with the rich and diverse culture of a region that is unknown to many. As with previous editions, we organize a range of cultural activities at various locations in Brussels (including concerts, seminars, exhibitions, etc.).

The Kurdistan Culture Week 2018 will kick off with a festive reception on Thursday 20 September at Ten Noey Community Center (Rue de la Commune 25, 1210 Saint-Josse-ten-Noode). During this evening you can enjoy traditional Kurdish food and music and meet representatives from different communities in Kurdistan, as well as prominent Belgian activists, politicians and representatives from various civil society organizations.

We cordially invite you to attend this festive occasion that marks the beginning of a special event. Please register by mail at [email protected]

F
E
E
D

B
A
C
K