Koerdische taallessen 2016 – Cours de langue kurde 2016 – Kurdish language lessons 2016

Zimanê Kurdî (taallessen)Koerdische taallessen 2016

Met veel plezier kondigen we aan dat het Koerdisch Instituut in het voorjaar van 2016 opnieuw Koerdische taallessen organiseert. Deze lessen (Kurmandji voor beginners) zullen telkens plaatsvinden op maandag, van 18u tot 20u. De eerste les vindt plaats op maandag 4 januari 2016.

De lessen zijn verdeeld in twee modules, van telkens 10 tot 12 lessen. De eerste module gaat van start op 4 januari 2016 en loopt tot midden april. De tweede module gaat meteen daarna van start en zal duren tot eind juni. De prijs per module is € 80.

Het inschrijvingsgeld van € 80 voor de eerste module dient betaald te worden op volgend rekeningnummer van het Koerdisch Instituut vzw:

IBAN: BE35 8538 5112 7037

BIC: SPAABE22

Geef hierbij de melding ‘Taalles 2016 Module 1’ en je naam. De betaling moet ten laatste gebeuren op maandag 11 januari (de dag van de tweede les).

De lessen zullen plaatsvinden in de polyvalente zaal van het Koerdisch Instituut in Brussel (Bonneelsstraat 16, 1210 Sint-Joost-ten-Node). De lesgever is Kazim Robar.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht op [email protected] of op het nummer 02 230 34 02.

We wensen u van harte fijne eindejaarsfeesten en een warm en hoopvol 2016!

 

Cours de langue kurde 2016

L’Institut Kurde de Bruxelles a le grand plaisir de vous annoncer que notre cours de langue et culture kurde recommence le 4 janvier 2016.

Le cours Kurmandji pour débutants aura lieu le lundi, de 18h à 20h. Ce cours sera divisé en deux modules de 10 à 12 séances.

Le premier module débutera le 4 janvier 2016 et se terminera à la mi-avril 2016. Le deuxième module suivra directement le premier module et se clôturera à la fin de juin 2016. Le coût de chaque module est de 80 €.

Veuillez régler, les frais d’inscription de 80 € pour ‘module 1’ avant le lundi 11 janvier sur notre compte bancaire :

Koerdisch Instituut

IBAN: BE35 8538 5112 7037

BIC: SPAABE22

Nous vous prions d’utiliser la référence ‘Cours de langue 2016 Module 1’ et de mentionner votre nom.

Les cours se donneront au sein de l’Institut Kurde de Bruxelles, Rue Bonneels 16, 1210 Saint Josse, et sera dispensé par Kazim Robar.

Pour plus d’information, veuillez nous contacter par mail à l’adresse suivante : [email protected] ou par téléphone au 02/230.34.02.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin années et que l’année 2016 sera solidaire et juste !

 

Kurdish language lessons 2016

The Kurdish Institute is happy to announce that it is organizing Kurdish language and culture lessons in the first half of 2016. These classes (Kurmandji for beginners) will take place on Mondays, from 18.00 to 20.00. The first class will take place on the 4th of January.

The lessons are divided into two modules, which will each have about 10 to 12 lessons. The first module will start on the 4th of January 2016 and will end in the middle of April. The second module will start immediately after the first and will finish at the end of June. The price for each module will be € 80.

The enrolment fee of € 80 can be paid on the account number of the Kurdish Institute vzw:

IBAN: BE35 8538 5112 7037

BIC: SPAABE22

Please use reference ‘Language course 2016 Module 1’ and mention your name. Please pay before Tuesday the 12th of January (so at the latest on Monday the 11th of January, the day of the second class).

The lessons will take place at the Kurdish Institute in Brussels (Bonneelsstraat 16, 1210 Sint-Joost-ten-Node). The teacher is Kazim Robar.

For more information, contact us via [email protected] or 02 230 34 02.

Enjoy the holidays and may 2016 be a year of hope and solidarity!

F
E
E
D

B
A
C
K