ÊzîdîIBAN BE35 8538 5112 7037, BIC SPAABE22 van het Koerdisch Instituut vzw, met vermelding SHENGAL + ROJAVA

Shengal (Sinjar), een heilige stad voor Ezidi (of Yezidi) Koerden in het noorden van Irak, werd enkele dagen geleden bezet door de zwaar bewapende bendes van de Islamitische Staat (voorheen de Islamitische Staat in Irak en in de Levant, afgekort:ISIS).

De bezetting van de stad heeft geleid tot het vertrek van ongeveer 300 000 Ezidi Koerden, meer dan 20 000 Turkmenen. En meer dan honderdduizend Cristenen uit Mossul en de omgeving.
Deze vluchtelingen hebben geen eten, geen water en geen bescherming. Kindersterfte veroorzaakt door honger, dorst en angst is al begonnen.

De dreiging van een nieuw bloedbad tegen de Ezidi Koerden van Sinjar en de Christenen, wordt steeds reëler. Het gevaar wordt groter naarmate de uren verstrijken.

Het Koerdisch Instituut Brussel heeft een Noodhulprekening geopend om deze mensen in hoge nood te helpen. Elke bijdrage kan helpen.
De stortingen kunnen gebeuren op rekeningnummer IBAN BE35 8538 5112 7037,
BIC SPAABE22 van het Koerdisch Instituut vzw, met vermelding SHENGAL + ROJAVA
Derwich M. Ferho
Koerdisch Instituut vzw – Kurdish Institute Brussels
B – Rue Bonneelsstraat, 16 – 1210 Brussel/Bruxelles
Bankrek. Nr. IBAN BE358538 5112 7037, BIC SPAABE22
T. +32 2 230 34 02 – GSM +32 479 562 962
www.kurdishinstitute.be – www.facebook.com/kibrussels

F
E
E
D

B
A
C
K