SinjarSinds enkele dagen is de stad en de omgeving van Shengal, een heilige stad voor Ezidi (of Yezidi) Koerden in het noorden van Irak,  bezet door zwaar bewapende bendes van de Islamitische Staat (voorheen de Islamitische Staat in Irak en in de Levant, afgekort:ISIS).

Toen de bendes de stad Sinjar binnentrokken en hun zwarte vlaggen ophingen, sloegen de bewoners op de vlucht uit angst voor een bloedbad. De bezetting van de stad heeft geleid tot het vertrek van ongeveer 300 000 Ezidi Koerden.

Meer dan 300 000 mensen van de stad en de dorpen in de omgeving zijn op de vlucht geslagen. Tienduizenden zijn naar Duhok, Zaxo (Zakho) en Hewlêr (Erbil, de hoofdstad van Iraaks Koerdistan) getrokken. Men spreekt van meer dan 150 000 vluchtelingen die naar de bergen van Shengal gevlucht zijn. Vooral deze groep verkeert in zeer gevaarlijke omstandigheden: Geen eten, geen water en geen bescherming. Men spreekt nu al van de kindersterfte veroorzaakt door honger, dorst en angst.

Ondanks het feit dat Verdedigingseenheden van het Volk (YPG) uit Rojava (Syrisch Koerdistan) hen ter hulp snelden om hen zo goed als mogelijk te beschermen, is de situatie erbarmelijk. Een humanitaire ramp zal zeker volgen, omdat ze geen toegang hebben tot water en voedsel. Daarom is er dringend internationale bescherming nodig. Er is behoefte aan urgente humanitaire hulp van westerse regeringen, internationale organisaties en zeker de VN.

Er moeten ook dringend initiatieven genomen worden op politiek vlak. Druk moet uitgeoefend worden op de buurstaten die ISIS financieel blijven steunen en wapens leveren. De bevoorradingswegen van de ISIS-terroristen vanuit buurlanden, vooral Turkije,
moeten afgesneden worden. De internationale gemeenschap, vooral de VN, de Iraakse regering en de Koerdische Regionale Regering (KRG) mogen de burgers niet aan hun lot overlaten. Een humanitaire tragedie moet onmiddellijk worden voorkomen, aangezien er een hoog risico is op sterfte door honger en dorst.

ISIS is een terroristische organisatie die nog steeds in Rojava (Syrië), sinds enkele weken in Mossul en nu ook in de streek van Shingal misdaden pleegt. Onschuldige burgers worden onthoofd. De Êzîdî Koerden en de Christenen worden onder zware druk gezet om zich te bekeren tot de islam en worden met de dood bedreigd als ze weigeren. Executies op straat, onthoofdingen of ophangingen zijn dagelijkse praktijken van deze misdadige groep. Enkele honderden Koerdische Êzîdî en Christelijke vrouwen zijn ontvoerd. Hun bestemming is nog steeds niet bekend. Deze slachtoffers worden gedwongen om met het ene na het andere ISIS-lid seks te hebben.
118 kerken in de streek zijn inmiddels met de grond gelijk gemaakt.
ISIS is een gevaar voor de hele regio en de wereld en is van plan via de verdrijving van de niet-islamitische minderheden de demografie van de regio te veranderen en er zo een op de  Sharia gebaseerde maatschappij te vestigen! Met meedogenloze methodes hebben ze de hele regio geworpen in een onzekere en gevaarlijke toekomst.

De dreiging van een nieuw bloedbad tegen de Ezidi Koerden van Sinjar en de Christenen, wordt steeds reëler. Het gevaar wordt groter naarmate de uren verstrijken.

Dringende humanitaire eisen:
– Het verstrekken van dringende voedselhulp, water, medicijnen en andere benodigdheden naar de plaatsen waar massa’s vluchtelingen zijn,
– D veiligheid verzekeren voor de streek door zeer snel op te treden tegen de ISIS-terreur, de onmiddellijke stopzetting van de militaire en financiële steun van de buurlanden, zoals Turkije.
– Onmiddellijke humanitaire hulp aan de drie kantons van Rojava waar ook massa’s vluchtelingen naar toe zijn gegaan.

P.S.: Het Koerdisch Instituut Brussel heeft een Noodhulprekening geopend om deze mensen in hoge nood te helpen. Elke bijdrage kan helpen.
De stortingen kunnen gebeuren op rekeningnummer IBAN BE35 8538 5112 7037,
BIC SPAABE22 van het Koerdisch Instituut vzw, met vermelding SHENGAL + ROJAVA

Derwich M. Ferho
Koerdisch Instituut vzw – Kurdish Institute Brussels
B – Rue Bonneelsstraat, 16 – 1210 Brussel/Bruxelles
Bankrek. Nr. IBAN BE358538 5112 7037, BIC SPAABE22
T. +32 2 230 34 02 – GSM +32 479 562 962
www.kurdishinstitute.be – www.facebook.com/kibrussels

F
E
E
D

B
A
C
K