Onvoorwaardelijk steunen wij de leden van de Koerdische gemeenschap die vandaag buiten voor het Franse parlement protesteren. Ze protesteren tegen de onrechtvaardige en provocerende arrestatie van Koerdisch politiek activist en strategist mr. Adem Uzun op 6 oktober en tegen de intensifiëring van de arrestatie- en detentieoperaties van de Franse staat tegen de Koerden. Volgens de verslagen van nieuwsagentschap ANF heeft de Franse politie sinds 2007 meer dan 200 Koerdisch asielzoekers om politieke redenen onder voorarrest geplaatst. Koerdisch cultureel centrum Ahmet Kaya in Parijs werd gesloten door een Parijs strafhof.
Adem Uzun, vooraanstaand mandataris van het Koerdisch Nationaal congres (KNK), was op vredesmissie om een conferentie in het Franse parlement omtrent de toekomst van de Koerden in Syrië bij te wonen.  Hij werd gearresteerd na de opmerking van Turkse premier recep Tayyip Edroǧan in een interview op 27 september dat “sommige grote Europese landen zoals Duitsland en Frankrijk toelaten dat terroristische leiders vrijelijk in hun landen verblijven.” (ANF, 17 oktober)
Het is schandalig om te zien hoe politieke activisten die streven naar het vinden van een vredevolle en diplomatische oplossing voor de hopeloze omstandigheden waarmee de Koerden in landen zoals Syrië en Turkije geconfronteerd worden; onderworpen worden aan arrestaties als ‘terrorist” ten gevolge van druk van de Turkse en Amerikaanse regering. Adem’s statement in het Europees Parlement op 29 januari 2009 is vandaag nog altijd even relevant als toen, aangezien de in Turkije regerende AKP haar aanval op de Vrede en Democratie Partij (BDP) en op mensenrechtenactivisten, journalisten, advocaten, vakbondslui en activisten uit het middenveld in naam van de ‘anti-KCK terrorisme operaties’ geïntensifieerd heeft:
“Het is spijtig dat zij die profiteren van de oorlog in Turkije, toegestaan wordt deze verder te laten escaleren. Er staat geen limiet en grens op deze acties. Tot 80% van de incidenten die plaats vinden in Koerdistan worden niet door de pers gerapporteerd. Elke dag vinden er in Zuid Koerdistan (noord-Irak) bombardementen plaats. Stof en rook opgestoven door Turkse en Amerikaanse vliegtuigen rijkt tot de hemel, waar het deze opgestoven door Iraanse kanonnen vervoegd. Alle Koerdisch burgers in de regio worden gedwongen in angst en paniek te leven. Wat we hier zien is brutaliteit op grote schaal en intrastaatsterrorisme. Er worden voortdurend geheime bijeenkomsten gehouden om de Koerdische vrijheidsbeweging te liquideren. Deze aanpak zal niet enkel falen om het probleem op te lossen, maar zal ook meer bloed vergieten. Spijtig genoeg handelen de EU-landen niet [positief] in deze materie.”
Integendeel, politici als Adem – die trachten de invloed van oorlogsprofiteurs een halt toe te roepen en streven naar een vredevolle resolutie van de onderdrukking in Turkije en Syrië – zien zichzelf onrechtvaardig gecriminaliseerd en geviseerd op de absurde grond van “verdenking van betrokkenheid bij de aankoop van antitankrakketten” (Reuters, 12 oktober). Adem’s betichting in Frankrijk volgt op de schaamtevolle ‘begeleiding’ voorzien door het US Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC), die eerder, even schaamtevol, probeerde hem te criminaliseren, toen op grond van ‘drugshandel’.
Zoals de EU Turkey Civic Commission (EUTUC) destijds op de zaak becommentarieerde: “Deze buitensporige, niet bewezen beschuldigingen vormen louter een nieuwe manier om te proberen gekende Koerdische persoonlijkheden te criminaliseren en om hun legitieme politieke activiteiten te minimaliseren … de nieuwe naam op de lijst is mr. Adem Uzun. Mr. Uzun is al jaren politiek actief in de Koerdische kwestie. Zijn indrukwekkende diplomatieke bekwaamheid en de manier waarop hij de Koerdische zaak en de Koerden op internationaal niveau representeert, en in het bijzonder binnen de sfeer van de EU, heeft bijgedragen tot het banen van de weg naar de promotie van een vredevolle Koerdische diplomatie in Europa. Het is duidelijk dat de reden achter de beschuldigingen van de Amerikaanse gezant niet drugshandel is maar eerder het remmen van de succesvolle en effectieve diplomatieke vertegenwoordiging van de Koerden in Europa, de VS en elders. Gekende Koerdische diplomaten worden gecriminaliseerd en er worden inspanning gedaan Interpol te overhalen om hen op te sporen. Op deze manier trachten de VSA en Turkije” – en nu duidelijk ook de Franse regering – “het vredesproces in Turkije, waar Koerdische politici in Turkije en Europa het meest toe bijdragen, te stoppen.”
“De niet bewezen, bizarre beschuldigingen door de US OFAC zijn simpelweg geuit om gekende en erkende Koerdische politici en woordvoerders te beletten naar het buitenland te reizen om op die manier hun verder contact met de internationale media en legale instituties te verhinderen, in het bijzonder binnen de Schengenzone.”
Wij hernemen de oproep tot solidariteit gemaakt door de EUTCC toen Adem Uzun werd gecriminaliseerd door de US OFAC: ”We roepen politieke lichamen, parlementaire coöperatieve partners en NGO’s in Europa – die werken met de genoemde Koerdische politici (meer bepaalde mr. Adem Uzun) voor een transparante politieke en vredevolle oplossing voor de Koerdische kwestie in Turkije – op een brief ter vertrouwen en steun te verzenden die positie inneemt tegen deze onbewezen beschuldigingen.”
We roepen op tot Adem Uzun’s onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.

Informatie en contact:
Peace in Kurdistan
Campaign for a political solution of the Kurdish Question
Email: [email protected]
www.peaceinkurdistancampaign.wordpress.com
Contact: Estella Schmid (+44) 020 7586 5892 & Melanie  Sirinathsingh – Tel: (+44) 020 7272 7890
Fax: (+44) 020 7263 0596
Medestanders: Lord Avebury, Lord Rea, Lord Dholakia, Baroness Sarah Ludford MEP, Jill Evans MEP, Jean Lambert MEP, Jeremy Corbyn MP, Hywel Williams MP, Elfyn Llwyd MP, John Austin, Bruce Kent, Gareth Peirce, Julie Christie, Noam Chomsky, John Berger, Edward Albee, Margaret Owen OBE, Prof Mary Davis, Mark Thomas
20 oktober 2012

F
E
E
D

B
A
C
K