SahturnaKesk û sor û zer
Qîz û bûk mesiyan
Hêz dane dilê me
Silav li gelê ROJAVA
Silav li gelan silav

Bila bibe kevçiyê sifreyan
Bila bibe dergûsa dîrokan
Bila bibe ronahiya gelan
Silav li gelê ROJAVA
Silav li gelan silav

Li hêrsa dijberiya zilmê
Ji girtina tolê
Ji zarokên rojê re
Silav li gelê ROJAVA
Silav li gelan silav

Silav li dostê SAH TURNA re
Li Gul û Gulîstnê re
Li kurdistana ROJAVA re
Silav li gelê ROJAVA
Silav li gelan silav
Çeviri yapan Kürdî Der’den Rodî Zinar
Yayina Hazirlayan Müzik Aranje: Ozan Siar

ROJAVA HALKINA SELAM
Sari beyaz yesil kirmizi
Yürüdü gelini kizi
Çok yüreklendirdi bizi
Rojova Halkina Selam
Selam Halklarina Selam
Sofralara kasik olsun
Tarihlere besik olsun
Tüm Halklara isik olsun
Rojova Halkina Selam
Selam Halklarina Selam
Zulme karsi hinçlarina
Alinacak öçlerine
Günesin Çocuklarina
Rojova Halkina Selam
Selam Halklarina Selam

SAH TURNA selam dostuna
Gülüne Gülistanina
ROJAVA Kürdistanina
Rojova Halkina Selam
Selam Halklarina Selam
Söz ve Müzik Ozan SAHTURNA www.sahturna.com
SAHTURNA Kültür Sanat Evi Kadin Platf. Aktivist
Yayina Hazirlayan Müzik Aranje: Ozan Siar

F
E
E
D

B
A
C
K