Laatste Nieuws

Blijf op de hoogte

Strijd voor de eigen identiteit 

Strijd voor de eigen identiteit Eresenator Hugo Van Rompaey stelde onlangs zijn elfde boek over de Koerdische kwestie voor. 7 december 2018 Dirk Rochtus Hugo Van Rompaey, gewezen CVP-politicus, kant zich in zijn boek, De Koerden willen vrede langs politiek...

“Argumentatie om PKK op EU-terreurlijst te houden niet voldoende”

“Argumentatie om PKK op EU-terreurlijst te houden niet voldoende”

In de zaak tegen de inclusie van de PKK op de EU-terreurlijst, besloot het Hof van Justitie van de Europese unie dat de voortgebrachtte argumenten, die pleiten voor de inclusie, niet voldoen. De rechtbank verwees ook naar een reeks incidenten die gebruikt werden als...

Boekvoorstelling Het Koerdisch Utopia (Brussel)

Praktisch: Plaats: Le Space                                                                                              Datum en uur: Dinsdag 11 december 2018               Rue de la Clé 26 Sleutelstraat,                                                               ...

Boekvoorstelling: Het Koerdisch Utopia (Gent)

Praktisch: Plaats: De Expeditie                                                                                       Datum en uur: Woensdag 5 december 2018              Dok Noord 4F, 9000 Gent                                                                           ...

#SOS Turkey

#SOS Turkey

#SOSTurkey is een open platform van organisaties en individuen die hun steun betuigen aan de honderdduizenden mensen die het slachtoffer werden van de zuiveringsacties en de mensenrechtenschendingen in Turkije. Het platform zet zich in voor de democratisering van...

Europese gezinnen van het kalifaat vast in Rojava: Waar blijft Europa?

Op 20 november zal de Interparlementaire Werkgroep 'De Koerden' samenkomen, en ook ditmaal zal het gaan over de situatie in Syrië. De precaire situatie van de SDF, de onduidelijke positie en het stilzwijgen van buitenlandse overheden, het lot van de IS-strijders en de...

X
F
E
E
D

B
A
C
K