Belgische Kamer neemt resolutie aan om toetredingsprocedure van Turkije tot EU te bevriezen

Turkije: gammele brug tussen Europa en het Midden-Oosten

Lezing KU Leuven legt complexe Turkije-EU-relatie bloot Woensdagavond is op de KU Leuven een gastcollege gehouden over de complexe relatie tussen Turkije en de Europese Unie. INGE POELEMANS                 De relatie tussen...
Belgische Kamer neemt resolutie aan om toetredingsprocedure van Turkije tot EU te bevriezen

Tussenkomst Mark Demesmaeker Voortgangsverslag Turkije 2012

Voorzitter, zoals eens te meer uit dit debat blijkt, ligt de oplossing voor de vele hete hangijzers die de relatie tussen de EU en Turkije bemoeilijken, in Turkse handen. Zo ook voor de Koerdische kwestie. Ik heb er vanop deze banken in het verleden al sterk op...
X
F
E
E
D

B
A
C
K