Turkse aanval ‘operatie Olijftak’ tegen Afrin (update 5) – Ludo De Brabander

OPROEP Stop de agressie-oorlog van het Turkse regime tegen Afrin!

Geachte Het Turkse AKP-regime is op 20 januari een oorlog gestart tegen Afrin, een overwegend Koerdische enclave in Noord-Syrië. Enkele tientallen organisaties en personen ondertekenden al een oproep om deze vijandelijkheden onmiddellijk te stoppen (lijst onderaan). U...
X
F
E
E
D

B
A
C
K