Rojev/Saet:
20u00:  Xweshatin, armanca vê civînê, Derwêsh M. Ferho
20u10:  Lieven De Rouck (berpirsiyarê NV-Bruksel), dîroka vê partiyê, armancên wê di   derbareyê perwerdê, zagona ziman û  integrasyonê
20u25:  Derwich Ferho, di têkoshîna azadiyê de yan van her dugelan, çi tijbihne hev û çi    cudabûn hene?
20u40:  Karl Vanlouwe, senator (NV-A), xebata komisyona karen derve, elaqeya bi    pirsgirêka Kurdî re, xebata Koma Interparlementer ji bo Kurdan, …
20u55:  Pirs û bersiv, bîr û bawerî
21u30:  Resepsiyon

F
E
E
D

B
A
C
K