Konferans

Serhildana Simkoyê Şikak Di Sedsala Derbasbûyî de

Þemî 10 ê Mijdara 2007 Universitet i Oslo Gaustadalleen 23 Blindern, Informatikkbygget ved forskningsparken Oslo / Norvêj

Rojev: – Derwêş M. Ferho, serokê Enstîtûya Kurdî ya Brukselê, moderator û birêvebir

– Prof. Dr. Celîlê Celîl, Simko û mijara serxwebûna Kurdistanê

– Kakþar Oremar, rojnamevan, salên dawiya jiyan û Serhildana Simkoyê Şikak (ji 1920 heya 1930)

– Abdullah Hîcab, lekolîner, di salên Serhildana Simkoyê Şikak de rewşa sosyo-politika Kurdistanê

– Dr. Huseyin Xelîqî, Þoreþa Paşatiya Destûrî li Iranê û bandora wê li ser Kurdistanê

– Dr. Xosrew Ebdullahî, dîrokzan, cihê Serhildana Simkoyê Şikak di polîtîka navneteweyî de

– Elî Simko, neviyê Simko, rewþa jiyan û malbata Simkoyê Şikak piştî şehadeta wî

" Em pir baþ dizanîn ku hinek netewe di cîhanê de hene ku hejmara wan nagehe çaryek(1/4)a Kurdan, lê ew gehiþtine xwezîyên xwe ku mafê otonomîyê ye. Li Elmanan binêrin ku çawa ev karê han di nava xwe de pêkanîne. Birastî ger netewa Kurd di Îranê de negehije mafê xwe, êdî mirin û neman jêre baþtir e ji jiyan û mayînê. Di vê roja ku em tê de dijîn, dewleta Îranê bixwaze an jî nexwaze, em mafê xwe yê otonomîyê dixwazin. Êdî ev xwezîya hemû mirovekî Kurd e û ji xelkê me re jî jiyaneke nû ye…"

" Ingilîz û Tirk her du ji bo çaresekirina pirsgirêka serxwebûn û serbestiya Kurdistanê derewan di gel me de dikin, ew me dixapînin. Inglîz dixwaze tevaya Kurdan mîna xulam û berdeyan ji bo armanc û daxwazên xwe yên çewt bikar bînin û bixebitînin, mîna meymûnan me ji xwe re bireqsînin û ew jî bi me bikenin. Ew dixwazin me li hemberî netewa me þermezar biken, ev ne karê min e, ez xiyanetê li gelê xwe nakem. Tirk û Inglîz her du ji hev xirabtirin, lê ji herkesî zêdetir Kurd ji bona xwe xirabin, Kurd piþta hev nagirin, hînî xizmetkariyê bûne, baweriya wan bi xwe tune û mezinatiya hevdu napejirînin."

Peywendî û agahdarî

Abdullah Hicab +47 99 52 07 13 [email protected]

Fereydûn Elîxanî +47 91 16 04 42

Enwer Kuhensal + 47 40 01 07 24

Enstituya Kurdî ya Brukselê +32 230 34 02 [email protected]

————————————-

Organîzasyon

Enstituya Kurdî ya Brukselê

Rue Bonneelsstr. 16-1210 Brussel-Bruxelles, Tel.:32.(0)2.230 89 30, Fax:32.(0)2.231 00 97 Bank: 853-8511270-37 of 001-2068530-81, NL. Girorekening 9030392 E-mail: [email protected] yan [email protected], website: www.kurdishinstitute.be
 
Enstituya Kurdî ya Brukselê
Bonneelsstraat 16, B-1210 Brussel | [email protected] | tel. +32-(0)2-230 89 30 | fax. + 32-(0)2-231.00.97

F
E
E
D

B
A
C
K