Hugo Van Rompaey, senatorê sherefê, pirtûkek nuh, bi navê "Hebben de Koerden in Turkije recht op zelfverdediging?" (Mafê Kurdan li Turkiyê heye ku xwe biparêzin?) nivîsiye.
Ev pirtûka sheshan e ku Hugo Van Rompaey li ser pirsgirêka Kurdî dinivîse û Enstituya Kurdî ya Brukselê diweshîne.

Pirtûk 218 rûpel e, ji çar beshan pêk tê: Besha 1 li ser Kurdan e, 2 li ser dewlet û hesta gelemperî ye, 3 li ser pirsa terorîzmê û tevgera azadîxwaz e, 4 li ser pêvajoya etîk di pirsgirêka Kurdî de ye.
Li ser heman mijarê jî Hugo Van Rompaey têza xwe ya doktorat di Zanîngeha Katolîk ya Leuven (KULeuven) amade dike.

Pênsheme, saet 11, li salona çapemeniyê (Maereelzaal) ya Parlementoya Flaman, Leuvenseweg 27 – 1000 Bruksel (perszaal (Masereelzaal) van het Vlaamse Parlement, Leuvenseweg 27 – 1000 Brussel, tê danasîn.

Pash danasîna pirtûkê resepsiyon heye.

Amadekarî : Enstituya Kurdî ya Brukselê
Kurdish Institute of Brussels
Rue Bonneelsstraat 16, 1210 Brussel/Bruxelles – België/Belgique
Tel: 0032/(0)2.230.34.02 – Fax: 0032/(0)2.231.00.97
www.kurdishinstitute.bewww.facebook.com/kibrussels

F
E
E
D

B
A
C
K