Kom 1: 15 kes, kursa hînkirina nivîsîn û xwendinê, mamoste Fadella Nouri

Rojên kursê: dushem û sêshem saet ji 9.00 heta 12.00 û pêncshem saet ji 13.00 heta 15.00

Kom 2: 15 kes, kursa hînbûna axaftinê zimanê Fransizî, mamoste Dana Soade

Rojên kursê: pêncshem û înî saet ji 9.h00 heta 12.30

Kursên dewra were 5.10.2010 de dest pê dikin û xwe nivîsîn ji îlonê dest pê dike.

F
E
E
D

B
A
C
K