Fuara bi navê Het Andere Boek cara 32 yan ku pêk tê. Bi dehan sal e ku Enstituya Kurdî ya Brukselê wesanên li ser pirsa Kurdan li wira dide nasîn. Îsal, bi awayekî nuh Enstityu besdar dibe û pê re jî hem nivîskarên Kurd û hem jî yên Beljîkî ku berhemên wan ji aliyê Enstrituyê hatine wesandin ewê ji bo îmzekirina pirtûkên xwe amade bibin. medeniferho_726162972.jpg

Nivîskarên ku ewê ji bo îmzekirina pirtûkên xwe amade bibin ev in:

Medenî Ferho,
bi pirtûkên xwe yên bi navê, Hadés à l’œuvre, Lied De aarde, Xewnên Pînekirî, Xaltîka Zeyno, Marê di Tûr de û hwd…

Orhan Mîroglu,
Dijwar, un témoigOrhan_Miroglu_457265158.jpgnage de ce qu’est leur vie,

 

 

 

 

 

Hugo_Van_Rompaey_280971110.jpg

Rojan Hazim, Paseroj, Bîr û Raman, Kürdistana Sevgiler,

rojanhazim0_495081165.jpg

Hugo Van Rompaey,
De Onderdrukking van De Koerden in Turkije, een misdaad, De Koerden, Essays over hun geschiedenis en cultuur, Kurds Have the right to speak Kurdish,

 

Jan Béghin,
Pauvrette à Bruxelles – Armoede in Brussel

Elisabeth Marescot, Jan_B__ghin_436094782.jpg
La République turque et la question kurde, La République turque et la question kurde: un face-à-face tragique, Les Kurdes: un peuple en quête d’Etat, û yên din,

Roj û saeta amadebûna nivîskaran :Her du rojan saet di navbera 15 û 18 de li ciyê fuarê, li ser standa Enstituya Kurdî ya Brukselê.

Bi hêviyên ku gelek Kurd û dostên Kurdan besdariya vê fuarê bikin, standa Enstituya Kurdî ya Brukselê seredan bikin, pirtûkên van nivîskaran di wan her du rojan de bi wan bidin îmzekirin.

Lîsat wesanên Enstituya Kurdî li jêr e.

Bi mînin di xwesiyê de.

 

Enstituya Kurdî Ya Brukselê
Rue Bonneelsstr. 16-1210 Brussel-Bruxelles, Tel.:32.(0)2.230 89 30, Fax:32.(0)2.231 00 97
Bank: 853-8511270-37 of 001-2068530-81, NL. Girorekening 9030392
E-mail: [email protected] yan [email protected], website: www.kurdishinstitute.be

Endamên şerefê
ALALOUF Mateo, BASTENIER Albert, COPPIETERS Maurits, CREUZ Serge, DASSETTO Felice, DE KOCK Marc, DELVAUX André, EISENDRATH Henri, HOUTART François, HUMBLET Jean-Emile, JOSPA Yvonne, LEFIN Paul, MACDONALD Charles, MARTENS Albert, REMACLE Eric, SPRIET Georges, VAN BRUINESSEN M., VANDEN BAVIERE Paul, VAN PAEMEL Monika, ZANDERS J.-P.
       Bi alîkariya Wezareta Kultûrê Ya Flamanî û Komisyona Flaman li Brukselê          

F
E
E
D

B
A
C
K