Serokê Înstituya Kurdî ya li Brukselê birêz Derwîs Ferho,
Nivîskar Medenî Ferho,
Serokê TZPa Kurdî û Instituta Kurdî ya Amedê birêz Samî Tan,
Serokê Instîtuya Kurdî ya li Almanya birêz Fehmî Balayî,
ji paytexta Kurdistan Amedê Sosyolog Aslan Özdemîr û
Nivîskar û Mamosta Hesen Huseyîn Denîz besdar dibin.

F
E
E
D

B
A
C
K