Besdarên dîdarê guftûgo û genge?e di çar panelan de kirin. Di roja duyem de hin rasparde ji aliyê be?daran ve hatin pê?kê? kirin, û komîteyeke sazkirinê hat hilbijartin, ku ev rasparde di ?e? xalan de  civandin.
Em, Komîteya Bilind a dîdarê, raspardeyan wek ku hatine, radestî her sê desthilatên Herêma Kurdistanê dikin, û emê hewil bidin ku wan pêk bînin.
 
Komîtya Bilind a dîdarê

Raspardeyên dîdara medyakarên ji Ba?ûr û Rojava
1.     Teqezkirina yekîtiya neteweyî û berçavkirina taybetmendiya gotara siyasî ya her perçeyeke Kurdistanê.
2.     Pi?tgirtin û berevaniya kê?eya Kurdên Rojava di hemû waran de, bi taybetî peydakirina bingeheke berfireh ji bo karê ragihandinê.
3.     Damezirandina dezgeheke ragihandinê ya berfireh ji bo hemû warên ragihandinê, bi taybetî damezirandina kenaleke televizyonê ya ezmanî.
4.     Hewildan ji bo rêxistin û pêkanîna workshop û kursên fêrbûn û rahênan ji bo medyakarên Rojava.
5.     Pi?tgirî ji hewildanên  Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistanê re di xebata wê de ji bo sazkirina federasyoneke berfireh ji her çar perçeyên Kurdistanê re, weha jî komkirina rêxistinên medyakarên Rojava di yek sendîkeyê de, û hewildan ji bo endambûnê di Federasyona Navndewletî ya Rojnamevanan de.
6.     Pêkanîna komîteyeke hevbe? ji medyakarên Ba?ûr û Rojava bi mebesta pitewkirina peywendiyên di hemû waran de, û ev komîte wê bi karê bidûçûna van raspardeyan rabe.
Komîteya Dari?tina Raspardeyên
 Dîdara Medyakarên Basûr û Rojava
06/12/2012

F
E
E
D

B
A
C
K