Ev demek e ji Basûrê Kurdistanê li ser pirsê nûçeyên cewaz belav dibin. Li ser talankirina

eserên dîrokî, bê xwedîbûna wan, nêzîkbûnên sas li wan û carna jî têkbirina nirxan bi rêya

dezgehên fermî, nas, hevalbendên rêvebirên siyasî û hwd. nûçeyên belav dibin, mirov sok

dike û mat mayî dihêle.

Di vê dosya taybetî de, em dixwazin bala çandên li herêmê û cîhanê biksînin ser rewsa

nirxên dîrokî li Herêma Kurdistanê. Zaniyarî, ji kanalên taybetî, kesayetiyên kurd, dezgeh û

medîa kurdî hatine girtin. Çavkanî parastî ne.

Em eskere dikin ku, pirsa eserên dîrokî li cem hinek dezgehên têkildar yên navnetewî tê

niqas kirin û hinek biryarên giring jî ji aliyê wan ve hatine girtin.

Di vê dosyayê de, nameyek giring ji Unescoyê jî tê pêskêskirin.

Armanca me ji amadekirina vê dosya taybetî ew e ku, sasîtiyên têne kirin nîsan bidin. Çend

nimuneyên hatine têk birin, pêskêsî raya gistî bikin.

Bê guman e ku, deverên hatine xirab / talan kirin zêdetir in. Hayê me jê heye ku li

Silêmaniyê xirab kirina çend deverên din dest pê kiriye.

Nirxên kevnare, dîroka me ye, malê me û yê tevahê mirovantiyê ye. Divê em li wan xwedî

derkevin.

Wezîfeya Hikumeta Herêmê-KRG ew e ku xwedî li nirxên herêmê yên dîrokî derkeve. Rê li

ber têkbirin û talanê bigire. Hêviya me ew e ku, sasîtiyên hatine kirin bêne serastkirin û

tevayên nirxan bêne parastin.

Daxwaziya me ji tevayê dezgehên herêmê û navnetewî, yên fermî û serbixwe ew e ku, li

hemberî talan û têkbirina nirxên dîrokî li Herêma Kurdistanê, ku di wan de sopa gelê kurd,

ermenî, asûrî ûhwd. hene, dengên xwe bilind bikin û mudaxeleya pêwîst bikin. Îlon 2009

Kadir Nadir, rêvebirê ”Kampanya li dijî talankirina nirxên dîrokî li Kurdistanê”

Alî Mahmûd, endamê “Kardocide Watch – CHAK”, Hollanda

Gabar Çiyan, rêvebirê “EuroKurd Human Rights- EHR”, Stockholm

Jan Beth-Sawoce, rêvebirê Mesopotamiska Institutet” ya Asuriyan li Swêdê

Ji bo zêdetir li dosye bibînî li PDF binêre 

F
E
E
D

B
A
C
K