Wekê tê zanîn Ahmet Dere siyasetmedar û nivîskarekî xwedî qelemeke xurt e.  Di mijarên ku ew dinivîsê de zana û di shîrovekirinê de hoste ye. 

Hêjabûna pirtûkên wî ku heta îro nivîsîne û hatine weshandinê di nasandina wî ya civak, siyaset û kultûra Kurdistanê û di heman demê de ya Ewropa de ye. 

Bi her awayî, yekemîn romana Ahmet Dere û her weha berhemên wî yên berê hêjayî xwendinê ne.

Berhemên Ahmet Dere:

Gelê ku dewleta wî tine, Kurd (Yewnanî)

Yekîtiya Ewropa’yê û rastiya Kurd

21. Yüzyilda Kürtler

Les Kurdes, la Turquie et les Forces Internationales

F
E
E
D

B
A
C
K