Gelê Kurd dest bi nerazîbûna di hember qederê ji bo wî hatibû nivîsîn dike. Pirr serhildanên mezin pêkhatin. Yek ji wan, Newroza 1992 ye, ku bi pîrozkirinê dest pê bû û guherî serhildanê. Bêrîvana Cizre, 17 salî, agahdariya her kesî dikşîne û dibe sembola azadiyê ji bo hezaran kes.

Paş pêşandanê film Aydin Orak û Bêrîvana Cizre bi beşdaran re sohbetekê bikin.

Ketina hundir: Belaş e.
Cî: Enstituya Kurdî ya Brukselê
16, Rue Bonneelsstraat –  1210 Bruxelles/Brussel
Tél. :+ 32 2 230 89 30 

F
E
E
D

B
A
C
K