Mixabin hinek kesên xerîb û Kurd, ku ji wan an jî ji xwe re dibêjin, “zaniyar, lêkolîner, nivîskar û

hwd.” di mediya û çapemeniyê de, gelek gotin û buyerên bê bingeh (derew.û hwd.) li ser bingehên

bawerî û çanda me Kurdên resen û bi taybetî jî li ser kevneșopiyên Ezdahîtiyê sergêjî belakirine û

vêga hêjî gelek ji wan ji bo berjiwendiyên rêxistin û kesayatiya xwe naxwazin dilê kes, nas û

dostên gelê me xweș bikin.

Bo zêdetir bixwînin li pêvekê (PDF) binêrin.

F
E
E
D

B
A
C
K