Bê goman, ji bo pirsên din yê xwendegehê jî ew li benda we
ye.
Di mehên Tîrmeh û Tebaxê de rojên sêsheme, pêncsheme û shemiyan hun zarok, bi
komen di navbera 4 û 6 kesan de, dikarin ji vê xizmetê îstîfade bigrin.
Mamostan di du zimanan de, Fransizî û Flamanî, dibe alîkarê we. Ev xizmet belash
e ! Lê em li hêviya ciddiyetê ji aliyê dê û bavan û ya shagirtan di dewamkirinê de
ne!
Cî : Enstituya Kurdî ya Brukselê, Rue Bonneelsstraat, 16 – 1210 Bruksel,
Pirs û xwenivîsîn: Enstituya Kurdî ya Brukselê, [email protected], tel
02/ 230 34 02

F
E
E
D

B
A
C
K