Bo qalikê pirtûkê li pêvekê binêre.

 

 

F
E
E
D

B
A
C
K