Ji bo xortên di navbera 17 û 30 salî de
– Neheqî, Nîjadparêzî, Nakokî, pirsgirêk û çareserî
Kî dikare beshdar bibe?
Xort û mezin:
• Xortên di navbera 17 û 30 salî ji Yekîtiya Sovyeta berê (weke Chechenya) û Kurdistan
• 5 mezinên ku peywendiyan bi projê re dixwazin ji civakê

********************************************************
 
Pax Christi Vlaanderen  
Italiëlei 98A,
2000 Antwerpen
03 225 10 00
[email protected]
Contactpersoon: Annemarie Gielen
U Move 4 Peace
Italiëlei 98A – 2000 Antwerpen
03 225 10 00
[email protected]
Contactpersoon: Olivier Forges
Tsjetsjeense gemeenschap ‘VTGA’
Permeke Bibliotheek,
De Koninckplein 26 – 2060 Antwerpen
03 270 16 47 – [email protected] Contactpersoon: Aslan Saidoulaev
Enstituya Kurdî ya Brukselê
Rue Bonneelsstraat 16
1210 Brussel
02 230 89 30
[email protected]
Contactpersoon: Binefsha Bêrîvan
Platform van Russich Sprekenden
‘Solidariteit’
ACV-Gebouw – 5de verdieping
Nationalestraat 111-113
2000 Antwerpen
03 220 14 49
[email protected]
Contactpersoon: Galina Matushina
 

Chima ev proje?
Tu xwe hin caran li Beljîka xerîb (nexwestî) dibînî ? Te hin caran bi polis re demên nexwesh bihurandin? Ji sedema tu li mala xwe xwedî kultûreke din î, li xwendegehê yan li kar tu tê acizkirin?
Dilê te bi civaka te re ye? Dixwazî li ser  mijarên neheqiyê û zordariyê mijûl bibi?  Bi daxwaza te emê derfeta bi komê re xebata ji bo integrasyona bash û bê sherr li Beljîka amade bikin.
********************************************************

Emê çi bidin te?
• Bi xortên din re ji civaka te li ser pirsgirêkan ku di jiyana te de hene mijûl bibin
• Nasîna  awayên çareseriya pirsgirêkan bêyî sherr bikin
• Bi hevra minaqeshekirin, lîstina tiyatro û spor
• Nasîna polis û komelên xortan
********************************************************
Li ku û kînga?
• Di destpêka 2 Gulana 2010 de bi hevalên xwe re li ser mijara kesayetî û kultûrê diaxivin
• Ji 16 heta 20ê Tebax 2010 tevî komên ji civakên din ji bo heftiya tiyatro li ser hînbûna çereserkirina pirdsgirêkan diçine Dworp (nêzî Bruksel e)
• Di dawiya 2010 de çend rojek lis er mijaraparaztina mafên te li Beljîka li hev dighine hev
********************************************************

Met de steun van de Vlaamse Overheid – Bi alîkariya Hikûmeta Flaman

F
E
E
D

B
A
C
K