Ev her du weshan li ADVN, auditorium Emiel Paternoster, di roja 04.12.2009, saet 19 de têne pêshkêshkirin. 

Rojev

Xweshhatina mêhvanan: Koen De Scheemaeker, dîrectorê ADVN

Gotara li ser Miroslav Hroch û Balkan : Mon Detrez, Prof. li Zanîngeha Gent (Ugent)Danasîna weshan De beste plaats : Frans-Jos Verdoodt, serokê ADVN

Pëshkêshiya weshana lîsteya Koleksiyona Entituya Kurdî ya Brukselê : Derwêsh M. Ferho, serokê EKBResepsiyon                                 

Besha bersivdanê Rêzdar             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Adres             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. e-post / telefon            ……………………………………………………………………………………………. 

{  }Dikare beshdarî vê çalakiyê, tev  …………………. kesan bibe.   

{  }Nikare beshdarî vê çalakiyê bibe. 

Ji kerema xwe vê bersivê berê 01.12. 2009 bi rêya e-post : [email protected], yan jî bi rêya postê bighînin

ADVN, Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen / België

 

Ji bo PDF Format li pêvekê binêrin:

F
E
E
D

B
A
C
K