13 Îlon 2007
Weşanên Pêrî Adres – Navnîşan: Sögütlü Çeşme Cad. Pavlonya Sok. Nuhoglu Işhani No:10/19 – Kadýköy / Istanbul Tel & Fax: 0216.347 26 44, GSM: 0533 488 01 12 e- Mail: [email protected]

KURDÎ- Kurmanckî- Roman

– Bêrî / Hracya Koçar Kapriyelyan……………………..7

– Xewnên Þîyarî / Abbas Abbas………………………….7

– Helbestvan /Abbas Abbas………………………..7

– Þivanê Berxan / Abbas Abbas…….7

– Dengbêjê Piçûk / Abbas Abbas………………………….7

– Xewnên Pînekirî/ /Medeni Ferho………………………..12

– Marê Di Tur De / Medenî Ferho………………………..12

– Nado Kurê Xwe Firot / Rýza çolpan……………………….11

– Rojnamegerî / Cemil Oðuz………………………….6

– Qurtek Evîn / Cemil

– Nevîya Çîyayekî/ Abbas Abbas………………………….7

– Rojnamevan / Lokman Polat…………………………6

– Kejê / Adil Zozanî……………………….10

– Jîyanên Nîvco / Sýrrý Ayhan………………………..6

– Zarokên Me (Roman)- Mezher Bozan………………………..7

– Av Zelal Bû-I- Mezher Bozan………………………..7

– Av Zelal Bû-II- Mezher Bozan………………………..6

– Av Zelal Bû-III- Mezher Bozan………………………..11

– Asim / Mezher Bozan…………………………..7

– Nameya Dijle / Faysal Daðlý………………………..5

 

Çîrok

– Apê Kal / Ýshak Tepe…………………………..13

– Mişk û Kêzik / Ýshak Tepe………………………….6

– Şêvên Koçber / Adar Jîyan………………………….9

– Pixço / Nejad Çetin………………………….5

– Dê û Keç / Mistefa Acar………………………….8

– Þorbe û Fedî Xela û Xeyîdî / Edib Polat…………………………8

– Dîwaro Tera Dibêm Bûkê Tu Guhdar Be / Celîlê Celîl………………………..8

– Ez û Þalul / Abbas Abbas…………………………6

– Sîyên Þikestî / Fevzî Ozmen………………………….7

– Hewenî Sema / Sîrwan Rehim (Sorani.)……………………5

– Sê Buyer û Sînema/ Mezher Bozan……………………….5

– Û Helbest Berdewam e / /Mezher Bozan………………………….7

– Şahmaran / Lokman Polat………………………..4

Lêkolîn – Nasandina Kevneþopên Êzdîyatîyê / Kemal Tolan………………………….19

– Raveya Peyvan / Adar Jîyan………………………….2

– Ziman û Jîyan / Adar Jîyan………………………….12

– Maxmûr Diþewite / Nizamettin Akkurt……………………….8

– Kurdistana Bi Fîftî Fîftî / Osman Aytar………………………….10

– Autobiyografya / Abdurrezak Bedirxan……………………….8

– Despêka Rêzimana Kurdî / Haydar Diljen……………………….10

– Baqek Ji Gotinên Pêþîyan Guldeste / Ýshak Tepe…………………………13

– Ji Meraşê Xeberek Hat… / Ali Alxasî………………………17

Bîranîn

– Jiyana Min / Elî Pêrîþan………………………..8

– Bîranînên Þer ( Rojaneya Kuba) / Ernesto Che Guevara……………………….10

Mîzah – Govendistan / Evdýle Koçer -………………………………8

Helbest – Dîwana Osman Sebri…………………………13

– Þerrên Sasûnê / Osman Sebri…………………………6

– Hê- Şin/ Memê Mala Hine…………………………..6

– Serkeftina Morîstanan / Adar Jîyan………………………….8

– Ji Te Hezkirin / Newaf Mîro…………………………..10

– Divana Dilbêzarê Bêkes………………………..6

– Di Siya Dara Xacê De Serhildan / Miraz Ronî………………………..6

– Banga ji heskêfê / Bextiyar Qehreman……………………….9

– Welato / Nupelda………………7

– Keskê dawî di Cenazeya Xwedê de / Hoþeng Broka……………………….5

– Derengî bajêr weha diniqutim nimêja navê te / Hoþeng Broka……………………6

– Ya Ji Sêvan û Wêdetir / Hoþeng Broka……………………….7

– Ez Jî Jîyame/ Mezher Bozan……………………….6

– Sê Kulm Ax/ Mezher Bozan……………………….5

– Birîna Bêar /Ýlhamî Sertkaya…………………….5

– Awazên Serpêhatîye -I-, Evin çîçek……………………….6

– Awazên Serpêhatîye -II-, Evin çîçek……………………….6

– Awazên Serpêhatîye -III-/ Evin çîçek……………………….7

– Kanîya Dilan / Kalê Qurdîsî-…………………………..5

– Zîlan Agir û Stranên Jîyanê / Medeni Ferho………………………..6

– Hêvî û Jiyan / Derwêþ M. Ferho………………………..5

– Xewna Avê / Raif Yaman………………………..5

– Kurdê / Rahim Qoseri……………………….5

Kirmanckî- Zazakî- Dimilkî

– Rasnustuna Zonê Ma / Jacobson……………………..13

– Zazaca – Türkçe Sözlük/ Harun Turgut……………………….13

– Ziwanê Ma / Alfaba / Haydar Diljen……………………….9

– Gramerê Zazakî / Fahri Pamukçu……………………….25

– Kýlama Þilane / ilhami sertkaya………………………9

– Ebê Yaranîye keftime rayê / X. Çelker………………………..7

– Biza Kolê / Vedat Dalokay………………………6

– Hesretê (Garod) / Hracya Koçar………………………..7

– Durî Þîya Nêzdî Amê/ Xal Çelker……………………….7

– Rozê Yena / Hawar Tornêcengi……………………7

– Her Çi Beno Senika./ Sait Çiya…………………………9

– Pasa û Vilika Usarî / Efendi Yildýz……………………….5

– Ju Þeftaliyê Hazar Þeftaliye / Samed Behrengi……………………..5

– Qoçgiri û Qerebêl / Efendi Yildýz………………………..7

– Karkerê Noni / Maksim Gorki………………………..12

– Rauka Doy / Mamê Koekorta……………………..6

– Begê Dimilîya / Koyo Berz…………………………11

– Khalmemo Siir / Memê Jêle…………………………7

– Kesreta Zêrê Min / Xeyrî…………………………6

– Hesret / Fuad Doðan…………………………6

– Destur Bide / Kemal Astare………………………..6

– Istanike Zazayan/…………….8

– 38’re Jû Pelge / Dr. Hüseyin Çaðlayan………………………15

– Roê Kýrmancîyê/ Cemal Taþ…………………………..15

– Eve Tariqê Ho Têri Amaene/ Husyin Aygun…………………………7

F
E
E
D

B
A
C
K