Ji îro pê de hun dikarin weshanên Enstituya Kurdî ya Brukselê online jî bixwazin: webshop.
Weshanên Enstituyê bi zimanên Nederlandî (Hollandî), Ingilîzî, Frensizî û Kurdî), li ser mijarên cuda hene ku hun dikarin ji wan gelek agahdariyan bistînin.
Bi teybetî wesahnên analîzên nivîskar û rojnamevanên li ser pirsgirêka Kurdî, helbestvan, nivîskarên romanan û huner hene.
Herweha hun dikarin ji promosyonên berdewam ku em pêshkêsh dikin îstîfade bikin hene. Mînak, her kesê bibe aboneyê kovara me “De Koerden” (Kurd) pirtûkeke ku ew bibijêre distîne.
Here kib.neueshop.com û bi sebir li weshanên me binêre.

Hun dikarin buhayê pirtûkan bi rêya paypall yan jî danîna ser hesabê Enstituyê IBAN BE35 8538 5112 7037, BIC SPAABE22 bi danezanîna navê pirtûkê bixwazin.
Her weha hun dikarin her meh 5 Euro li ser hesabê Enstitutyê razînin, kovara me we demê ji we re tê shandin.

F
E
E
D

B
A
C
K