CAHJOTV0CARJRMAUCA1P2W35CAX8235CCAEMU41BCAOQ77D1CAUIF0V6CABYXP4WCA9Z4225CAWHJDSGCA3XZN70CA0U7HI6CAZ3AAC2CANF4WOSCAGLOFF3CAMJX2SQCAX8939YCAGOWY6VCADOA5OD_742397617.jpgJi bo xwendina temamê nivîsa Profesor Peter Trudgill li pêvekê (attachement) binêrê.

F
E
E
D

B
A
C
K