BRUSSEL STOCKHOLM BRUSSEL

Koerdisch Instituut te Brussel, Bonneelsstraat, 16 – 1210 Brussel, Tel. 02.230 89 30, Fax 02. 231 00 97

The Kurdish Institute of Brussels History : – The Kurdish Institute of Brussels exists since 1978 and was founded by 7 Kurds in collaboration with several Flemish and Wallonian friends.

Goals : – Since our creation we tried to be a centre for cultural and social development of our community here and in our homeland.

– At the same time we were also a centre for objective dispersion of information in order try to advance the democratic progress. Some examples of our concrete projects :

– formation courses for adults

– Dutch, French and Kurdish language lessons

– Conferences about language, literature, culture, the national question, human rights, democracy and the history of the Kurdish people.

– Realisation of researches about the education of adults, written and oral literature.

– Publications concerning the Kurdish language, history, national question and the Diaspora. A recognised and respected organisation :

– The Kurdish Institute of Brussels is recognised by both ministries of Culture. In the Flemish part we are recognised by the service of Peoples Development (Koerdisch Instituut) and in the Wallonian region we are recognised for Permanent Education (Institut Kurde de Bruxelles). We are also recognised by the region of the city of Brussels. We collaborate with :

– Research units of university and high schools

– Cultural and community centres

– Formation centres, organisations of formation, peace organisations, human rights organisations and NGO’s (developments projects). Doelpubliek:

– Koerden zowel in Europa als in thuisland

– Belgische en Europese publiek Political goals ?

– Our activities are organised for the homeland and in Belgium and the rest of Europe.

– We try to point the attention to the authorities about the problems between the local people and the immigrants.

– In our homeland we try to ask attention for the lack of democracy, the violations for the Human Rights and the national oppression of the Kurds and others peoples.

– In order to achieve this goal we work together with the NGO’s in our homeland : e.g. Human Rights organisations, cultural centres, education networks and youth organisations. Concerning Turkey we are very pleased that they are now a candidate member of the European Union. But we are fed up with all the promises that have been made. That’s why we ask strongly the guarantee of following points and this together with a lot of International NGO’s:

– changing of the State of Law of 1978 (written by the militaries)

– abolition of the National Security Council

– Freedom for all political prisoners and Kurdish deputies.

– the allowance of all political parties, also the parties of the Kurdish people and national minorities. – the abolition of all repressive articles in the penalty law and the abolition of the death penalty.

– the allowance of education and press in the Kurdish language and others peoples languages

PROJECT CULTURELE UITWISSELING KOERDISCHE JONGEREN Van 01.08.2000 tot 10.08.2000

(Aantal programmadagen: 8 dagen)

Doelreis jongeren: Zweden à Stockholm (hoofdstad)-Uppsala à Brussel DEELNEMERS EN BEGELEIDERS

Totaal aantal deelnemers: mannen: 10 vrouwen: 14 Totaal:24 Aantal deelnemers per EU- land: Vlaanderen 12 Zweden 12 Leeftijd -15 15/17 18/20 21/25 +25 Geslacht M V M V M V M V M V Aantal 3 2 5 5 2 7

Achtergrond van de deelnemers: Scholieren: 7 Studenten: 11 Werkende jongeren: 6 BEGELEIDERS

Aantal begeleiders in totaal: 4 Aantal begeleiders per land: Begeleider Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Nr.7 Nr.8 Nr.9 Nationaliteit Koerd Zweeds Koerd Noors Man/Mevrouw man man vrouw man Leeftijd 38 20 23 29

EVALUATIE VAN HET PROGRAMMA Deze uitwisseling betrof Koerdische jongeren, weliswaar uit twee verschillende regio’s: Vlaanderen en Zweden. Tijdens het programma werd er herhaaldelijk gewezen op de culturele verschillen tussen deze twee groepen, te wijten aan hun geografische verspreiding. Zo was er bijvoorbeeld een bezoek aan een Koerdische familie in Stockholm. Deze werden geïnterviewd. Later werd dit in groep besproken. Wat betreft de jonge Koerden was het de eerste keer dat twee groepen uit verschillende Europese regio’s elkaar ontmoeten om elkaars overeenkomsten en verschillen te ontdekken. De groepen stonden eerst nog wat afwachtend ten opzichte van elkaar, maar het spreekwoordelijke ijs was snel gebroken. Diverse programma’s volgden elkaar op. Soms was het wel een beetje van het goede teveel. Een volgende maal – en we hopen dat deze zeker komt – zullen we het programma zeker een beetje verluchten. Het was opvallend te noemen dat vooral onze jongeren uit Vlaanderen – die altijd een beetje passief waren op cultureel en politiek gebied – zich in Zweden ontpopten als zeer geëngageerde jongeren. Zo stonden zij onmiddellijk achter het idee om samen met de Zweedse groep tijdens het jaar 2001 een bezoek te brengen aan Noord-Koerdistan (Irak). Ook hadden zij graag een wederbezoek van hun Zweedse vrienden gehad.

Dit bezoek is gepland voor de maand december. Tevens zal er gemeenzaam een magazine voorbereid worden waar de vruchten van hun samenwerking in gebracht zullen worden. De Europese dimensie was op het eerste zicht niet aanwezig in de diverse programma’s. Maar er werd wel gediscussieerd over de democratie en de mensenrechten, bekeken door een Europese bril. Ook werden de verschillen tussen Koerden in de verschillende Europese regio’s ten gronde besproken. Bij het voorziene tegenbezoek daarentegen kunnen we de Europese registers ten volle opentrekken. Brussel is namelijk de hoofdstad van Europa, waar alle instellingen aanwezig zijn.

EVALUATIE VAN HET PROJECT Het zoeken naar een geschikte groep was voor ons niet zo heel moeilijk. De onderlinge communicatie daarentegen liet af en toe duidelijk te wensen over. Vooral langs Zweedse zijde was het niet altijd evident om bijtijds een antwoord te geven. Daarom verliep de voorbereiding niet altijd vlootjes. In de toekomst loont het om niet steeds af te wachten, maar daarentegen korter op de bal te spelen. Het hele programma werd langs Vlaamse zijde in elkaar gestoken, daar wij de initiatiefnemers waren. We hebben een lijst met activiteiten en verenigingen naar Zweden door gefaxt om hen ten gronde over de bedoeling van het opzet in te lichten. Daarna hebben we tijdens een voorbereidingsbezoek alles overlopen en na veel wikken en wegen een volledig programma tot stand kunnen brengen. Wij realiseren ons dat dit niet de geijkte methode is en we zullen er in de toekomst alles aan doen om de zaken op een meer ‘democratische’ manier te laten verlopen. Daar de twee groepen nu zeker weten wat ze aan elkaar hebben lijkt ons dat geen zeker geen probleem te vormen. Er waren geen geen specifieke problemen. Er diende niet meer gezocht te worden naar een onderkomen voor onze deelnemers. Dit zou gebeuren bij Koerdische families. Toch waren er ettelijke problemen. Sommige families waren talrijk en konden eigenlijk geen deelnemers huisvesten. Sommige deelnemers hadden er eveneens problemen mee om gescheiden te worden. Er was tevens een groep die een woning voor zichzelf ter beschikking kreeg. Wat de taal betreft was er geen enkel probleem (Koerdisch). Ook het groepsproces verliep vlootjes. Na een tijdje waren de twee groepen versmolten tot 1 grote groep. Het hele project was grondig uitgewerkt en we hebben er alles aan gedaan om de zaken vlootjes te laten verlopen. Soms liepen de afspraken verkeerd af, ook daar de tijd af en toe te beperkt was. De conclusies konden niet altijd de dag zelf worden verwerkt. Daarom werd er de laatste dag meer tijd voor deze kwestie uitgetrokken. Voeg bij dit verslag een namenlijst van deelnemers en begeleiders (met hun leeftijd), een volledig programmaschema en alle andere documentatie (persknipsels, aankondigingen, E.D.M.) I.V.M. het project.

Deelnemersn, leeftijd Begeleiders, leeftijd 1. Dilbirin Akgul,17 1.Derwich Ferho,37 2. Lorin Demircan,17 2.Kawa Akrawin, 30 3. Firat Tercann, 17 3.Berivan Akgul,,24 4. Sevin Ibrahim, 17 4.Sukri Demir,20 5. Memet Uysaln, 17 6. Hivi Sharif, 18 7. Ahmet Abbas,18 8. Nermin Unal,19 9. Seher Tercan,19 10. Mizgin Demir,19 11. Huso,19 12. Neval Uysal,20 13. Heja Aldur,20 14. Siyar Basdas,20 15. Mêrxas,20 16. Fuat Tercan,21 17. Berfin Akgul,21 18. Barin Aldur,21 19. Shilan Aslan,21 20. Lorin Ibrahim,21 21. Izolda Bagirova,23 22. Gulan Avci,23 23. Shores Ibrahim,23 24. Amer Salih,24

REISAGENDA 01.08.01 aankomst Belgische groep 02.08. voormiddag ontbijt reis naar Uppsala bezoek kerk Uppsala met gids middag lunch namiddag bezoek universiteit Uppsala (Koerdologie) ontmoeting met Heer Reso Zilan (Koerdoloog) avond terug naar Stockholm 03.08. voormiddag ontbijt en bezoek Kurdiska Riksforbundet middag lunch in universiteit Stockholm ontmoeting met Marina Toloyan (assistent) en de heer Omer Sheikmous (Prof.) namiddag bezoek Komkar (Koerdische organisatie) discussie en debat over het onderwerp (groepsdiscussie) avond camera specialist leert de groep hoe ze met een camera moeten omgaan daarna leren zij folkloristische dansen 04.08 voormiddag ontbijt – bezoek Koerdisch Library middag lunch namiddag bezoek Mahmut Baksî (Koerdisch schrijver) avond discussie en debat over het onderwerp en daarna uitstap in Stockholm 05.08 voormiddag ontbijt en bezoek aan Koerdische Families middag lunch namiddag voorstelling per groep van het gepleegde interview avond camera specialist leert de groep hoe ze met een camera moeten omgaan daarna leren zij folkloristische dansen 06.08 voormiddag ontbijt – bezoek aan Nûdem ( Koerdische litterair tijdschrift) middag lunch namiddag discussie en debat over het onderwerp daarna – vrije tijd avond camera specialist leert de groep hoe ze met een camera moeten omgaan daarna leren zij folkloristische dansen 07.08 voormiddag ontbijt en bezoek Government of South Kurdistan middag lunch namiddag bezoek Kurdish Institute of Stockholm avond discussie en debat over het onderwerp daarna sport (baseball) 08.08 voormiddag ontbijt – bezoek Berbang (Koerdische magazine) middag lunch namiddag bezoek Apec (Koerdische drukkerij) avond Discussie en debat eindeconclusies daarna gaat groep naar cinema 09.08 voormiddag ontbijt klaarzetten en decoreren voor slotfeest middag pretpark avond lunch slotfeest met folkloristische dansen en zang (ieder wordt gefilmd) 10.08 vertrek Belgische groep Birivan AKGUL, Jeugdcoördinatrice Koerdisch Instituut te Brussel, Bonnelsstraat 16 – 1210 Brussel, Tel: 02.230 89 30, Fax: 02.231 00 97

F
E
E
D

B
A
C
K