Laatste Nieuws

Blijf op de hoogte

Heel wat belangwekkende informatie en nieuws vanuit de Koerdische regio’s – Bakur (Turkije), Başȗr (Irak), Rojava (Syrië) en Rojhilat (Iran) – wordt zelden of nooit vermeld door de mainstream-media.

Het Koerdisch Instituut tracht deze leemte op te vullen door op regelmatige basis via deze nieuwspagina melding te maken van recente feiten en gebeurtenissen, zowel uit de Koerdische regio’s als uit de rest van de wereld.

DIGITALE OPLEIDINGEN – DOCENT KOERDISCHE TAAL

DIGITALE OPLEIDINGEN – DOCENT KOERDISCHE TAAL

In 2022 organiseert het Koerdisch Instituut digitale opleidingen (online) om leerkrachten te mogelijkheid te bieden zich te laten erkennen als docent in de Koerdische taal (Kurmancî). In samenwerking met de professoren Dr. Ibrahim Seydo Aydogan en Dr. Michiel...

X
F
E
E
D

B
A
C
K