Laatste Nieuws

Blijf op de hoogte

Heel wat belangwekkende informatie en nieuws vanuit de Koerdische regio’s – Bakur (Turkije), Başȗr (Irak), Rojava (Syrië) en Rojhilat (Iran) – wordt zelden of nooit vermeld door de mainstream-media.

Het Koerdisch Instituut tracht deze leemte op te vullen door op regelmatige basis via deze nieuwspagina melding te maken van recente feiten en gebeurtenissen, zowel uit de Koerdische regio’s als uit de rest van de wereld.

Nieuwe start voor de pro-Koerdische beweging: HDP wordt HEDEP

Nieuwe start voor de pro-Koerdische beweging: HDP wordt HEDEP

Chris Den Hond De pro-Koerdische HDP-partij, die de democratische en Koerdische oppositie in Turkije verenigt, veranderde tijdens haar vierde congres haar naam in HEDEP. Voor de basis is de continuïteit verzekerd, maar de discussies waren levendig na de pijnlijke...

F
E
E
D

B
A
C
K