Over Ons

Sociale beweging met Missie en Visie

Onze Missie

Het Koerdisch Instituut ijvert voor een democratisch en solidair Vlaanderen dat bijdraagt aan een vredevolle wereld, gebaseerd op mensen- en volkerenrechten.

Wie zijn wij?

Het Koerdisch Instituut bestaat uit vaste medewerkers en vrijwilligers

Derwich Ferho

Voorzitter Raad van Bestuur Koerdisch instituut vzw

Erik Vranken

Stafmedewerker

Vacature

Stafmedewerker met ervaring in het Sociaal-Cultureel Volwassenwerk

Wat doen wij?

Sensibiliseren & Activeren
p

Beweging

We bewegen de Vlaamse en Brusselse samenleving ertoe meer empathie te vertonen rond mensen- en volkenrechten in het Midden-Oosten, Eurazië en de Kaukasus.

Sensibiliseren

We sensibiliseren het brede publiek via onze perswerking, sociale media en educatieve activiteiten. We versturen een E-nieuwsbrief, brengen publicaties uit en ontwikkelen educatieve materialen. Beleids- en opiniemakers informeren we via conferenties en de Interparlementaire Werkgroep De Koerden (IPWK).

m

Activeren

Het Koerdisch Instituut zet campagnes op rond mensen- en volkerenrechten in Koerdistan, Turkije, Syrië, Irak en Iran (onze werkings- en expertiseregio). Daarnaast organiseren en ondersteunen we acties die inspelen op de actualiteit in deze Koerdische regio’s.

w

Bruggen Bouwen

Het Koerdisch Instituut bouwt bruggen. Bruggen tussen Vlaanderen en Koerdistan, Turkije, Syrië, Irak en Iran (onze werkingsregio). En bruggen tussen de verschillende volkeren en etnisch-religieuze groepen waaraan onze werkingsregio zo rijk is.

Cultuur

Het Koerdisch Instituut zoekt verbinding in Cultuur. Respect voor culturele diversiteit dragen we hoog in het vaandel. Diaspora-gemeenschappen die hun cultuur in hun land van herkomst niet vrijelijk konden beleven, willen we hier in Vlaanderen de gelegenheid bieden om hun culturele rijkdom zichtbaar te maken tijdens culturele activiteiten, waaronder de Koerdistan Cultuurweek.

40 Jaar Koerdisch Instituut

Sinds 1978

Oprichting Têkoser

Koerden afkomstig uit verschillende streken van Koerdistan, die allen in België wonen, richten de feitelijke vereniging Têkoser op.
>>>

Naamswijziging

Tekoser wordt Koerdisch Instituut van Brussel / Institut Kurde de Bruxelles.
>>>

Oprichting vzw

Oprichting van Koerdisch Instituut v.z.w. met als doel de integratie, sociale vooruitgang en de erkenning van de culturele identiteit van de Koerden te bevorderen.
>>>

Zelforganisatie

Erkenning door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (departement Welzijn, Volksgezondheid en cultuur) van het Koerdisch Instituut vzw als zelforganisatie van migranten.
>>>

Decreet V

Erkenning van de organisatie binnen decreet V op het sociaal-cultureel werk op basis van een educatief werkingspakket van 200 uren.
>>>

Berichten

Het Infoblad wordt vervangen door Berichten van en over de Koerden.
>>>

Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

Het Koerdisch Instituut vzw wordt erkend binnen het decreet diensten voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.
>>>

Tijdschrift De Koerden

Berichten van en over de Koerden wordt vervangen door het tweemaandelijkse tijdschrift De Koerden.
>>>

Mensen- en Volkerenrechten

Het Koerdisch Instituut vzw verruimt haar werking van sensibilisering rond de Koerdische kwestie naar sensibilisering rond mensen- en volkerenrechten in Turkije, het Midden-Oosten en de Kaukasus.
>>>

Beweging

Het Koerdisch Instituut vzw wordt gesubsidieerd als beweging in het kader van het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk van 2003.
>>>
F
E
E
D

B
A
C
K