donderdag 2 februari, 20u
Oxfam Wereldwinkel, Sint-Jacobsmarkt 84, 2000 Antwerpen

Antwerpen was eind 2011 het toneel van schermutselingen tussen Koerdische en
Turkse
sympathisanten. Deze volgden op zware gevechten in Turkije en het noorden
van Irak tussen het Turkse leger en de Koerdische afscheidingsbeweging PKK.
Alhoewel Antwerps burgemeester Patrick Janssens sindsdien niet langer
spreekt over Koerdistan, maar voortaan naar de regio verwijst als
Zuidoost-Anatolië of Zuidoost-Turkije, willen wij toch even de politieke
geschiedenis van Koerdistan belichten. Want het gewapend conflict tussen
Koerdische rebellen en de staten die zich het grondgebied van hun volk
hebben toegeëigend, dateert al van enkele eeuwen geleden. Over Koerdistan
zwijgen zal niet helpen. Het conflict met al zijn tragische gevolgen
proberen te begrijpen, en op langere termijn de erkenning van het
zelfbeschikkingsrecht van het Koerdische volk, misschien wel.

2 euro/3 euro
inschrijven: 03 226 36 32 of [email protected]

F
E
E
D

B
A
C
K