PRAKTISCHE INFORMATIE

PLAATS
Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Lombardstraat 69
1005 Brussel
 
BEREIKBAARHEID
10 minuten van het Centraal Station Brussel
 
WANNEER
2 juli 2007 van 10u45 – 17u00
 
INSCHRIJVING VERPLICHT
De inschrijving is kosteloos, maar gewenst voor 29 juni 2007. Mail naar: [email protected]
 
BIJKOMENDE INLICHTINGEN
 
Organisatie:
Jan Béghin
Eerste Ondervoorzitter & sp.a-spirit
Brussels Parlement
Eikstraat 22
1005 Brussel
Tel : +32/(0)2 549 63 41
Fax: +32/(0)2 549 63 50
Email : [email protected]
 
Koerdisch Instituut vzw
Bonneelsstraat 16 – 1210 Brussel
Tel. : +32/(0)2 230 89 30
Fax : +32/(0)2 231 00 97
Email: [email protected]
 
In samenwerking met:
Komela Kultûrî ya Kurdistan (Antwerpen)
Tel: +32/(0)3 888 46 53
GSM: +32/(0)484 18 46 88
Email: [email protected]
 
ARTIKEL 140 VAN DE IRAKESE GRONDWET
 
In de Irakese grondwet die in 2005 is aangenomen, werden op aandringen van de Koerden een aantal bepalingen opgenomen ten aanzien van Kirkoek en andere betwiste gebieden. In artikel 140 wordt aangegeven dat voor 31 december 2007 een referendum dient plaats te vinden over de status van de regio rond Kirkoek en Mosoel. Hoewel de exacte vraagstelling nog niet is bepaald, wordt aangenomen dat het zal gaan om de vraag of deze gebieden op moeten gaan in de autonome Koerdische regio of dat het een aparte provincie moet vormen buiten de regio.
In Artikel 140 wordt tevens bepaald dat, vooraleer een referendum kan plaatsvinden, de "normalisatie" dient te worden afgerond en een volkstelling dient plaats te vinden. Onder de "normalisatie" wordt de vrijwillige terugkeer van Arabieren naar hun oorspronkelijk woongebied verstaan die onder het regime van Saddam Hoessein gedwongen werden om naar deze regio te verhuizen. Tevens vormt de terugkeer van Koerden die destijds werden verdreven onderdeel van deze "normalisatie".
De bepalingen in de grondwet over de olierijke regio rond Kirkoek en Mosoel vormen een twistappel tussen de sjiieten, soennieten en de Koerden.
Ook buurland Turkije is een groot tegenstander van een eventuele aansluiting van Kirkoek bij de Koerdische autonome regio. De Turkse regering en legerleiders willen vooral beletten dat de Koerden in de streek van Kirkoek met al haar olierijkdommen een autonome entiteit uitbouwen die voor de Koerden in Turkije een model en stimulans kan zijn. Een federaal Irak is een schrikbeeld voor Ankara, maar ook voor andere buurlanden met een Koerdische bevolking (Iran, Syrië).
Internationaal werd al druk uitgeoefend op de Koerden om het referendum uit te stellen totdat er een consensus is ontstaan tussen de betrokken gemeenschappen, zijnde de  Arabieren, Turkmenen, Koerden, Yezidi’s en Assyriërs enerzijds en anderzijds met de Irakese regering.
Op de conferentie zullen Irakese en Koerdische politici  en Irak-specialisten de kwestie Kirkoek en de andere betwiste gebieden kaderen in de regionale en internationale context.

ProgrammA
 
11u00  Verwelkoming & inleidende beschouwingen 
Derwich M. Ferho, voorzitter Koerdisch Instituut vzw &
Jan Béghin, Eerste Ondervoorzitter Brussels Parlement
 
11u15  Anfalcampagne tijdens  regime van Saddam Hoessein
Kendal Afrini, onderzoeker & Hiwa Abdullah (CHAJK)
 
11u25 Harmonieus samenleven in Iraaks Koerdistan
Edib Chalki, onderzoeker
 
11u35 Volkeren en godsdiensten in Iraaks Koerdistan
Pîr Xidir (Yezidi), Anderious Jokhanna Gorgees (Assyriër), Karkhi Najmaldin al-Bakri (Turkmeen)
 
 12u10 Federalisme en Kirkoek 
Ba       Bakhtiyar Aljaf, directeur International Institute for Middle East and Balkan Studies, Ljubljana
 
12u25 Heropleving van Iraaks Koerdistan
Judith Neurink, journaliste, Nelly Maes, voorzitter EVA en Adelheid Byttebier, fractievoorzitster Groen! Brussels Parlement
               
12u45 Multiculturele stad Kirkoek 
Susan Shehab, parlementslid (Koerdistan)
 
13u05: Vragen & Antwoorden
                
13u35 :    PAUZE – LUNCH
 
14u30 Politieke situatie in Irak en de internationale houding Feleknas Uca, Europarlementslid (Duitsland)
 
14u45: Houding van de buurlanden t.a.v. Iraaks Koerdistan
Suzan Akreyî, vert. Reg. Regering Iraaks Koerdistan
 
15u10 De vrouw in tijden van oorlog en vrede
Shîlan Dosky, EU-vertegenwoordiger Vrouwenvereniging in Koerdistan
 
15u20 De houding van de EU t.o.v. Artikel 140
Erik Meijer, Europarlementslid
               
15u30 De rol van de media rond artikel 140
Heso Hurmî, journalist
 
15u40 Kwestie Kirkoek en veiligheid in Koerdistan en Irak
Dr. Kemal Kerkuki, vice-president Koerdisch parlement
 
16u10: Vragen & Antwoorden
 
16u40: Slotwoord Bert Anciaux, Vlaams Minister van Cultuur

 
Koerdisch Instituut van Brussel
Bonneelsstraat 16, B-1210 Brussel | [email protected] | tel. +32-(0)2-230 89 30 | fax. + 32-(0)2-231.00.97
 
Ereleden: ALALOUF Mateo, BASTENIER Albert, COPPIETERS Maurits, CREUZ Serge, DASSETTO Felice, DE KOCK Marc, DELVAUX André, EISENDRATH Henri, HOUTART François, HUMBLET Jean-Emile, JOSPA Yvonne, LEFIN Paul, MACDONALD Charles, MARTENS Albert, REMACLE Eric, SPRIET Georges, VAN BRUINESSEN M., VANDEN BAVIERE Paul, VAN PAEMEL Monika, ZANDERS J.-P

F
E
E
D

B
A
C
K