Moet Turkije lid worden van de EU of is het idee van een geprivilegieerd partnerschap te verkiezen? Speelt religie een rol in het debat? Wat is de mening van de verschillende EU-landen en wat denkt de Turkse bevolking hierover? Specialisten terzake zullen op 2 oktober in Brussel op al deze vragen een antwoord bieden en een bilan opmaken van drie jaar toetredingsonderhandelingen.

Drie jaar geleden, op 3 oktober 2005, startte Turkije officieel de toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie.

Brussel constateerde sindsdien dat er op economisch vlak wel vorderingen werden gemaakt maar dat het tempo van de hervormingen sinds 2005 sterk was afgenomen. Zo is er nog geen oplossing voor de Cypriotische kwestie, heeft het leger nog steeds een aanzienlijke invloed op het politieke leven, is het conflict tussen de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) en het leger het afgelopen jaar geëscaleerd en sporen de Europese Unie en verschillende mensenrechtenorganisaties Turkije aan om dringend werk te maken van de mensenrechtenschendingen tegen Koerden, vrouwen en religieuze minderheden. Ook binnen de EU zijn er echter landen zoals Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk die Turkije liever niet als toekomstig lid van de EU zien.

ADRES: Huis der Parlementsleden – Congreszaal (Leuvenseweg 21 – 1009 Brussel) 

DATUM:  2 oktober 2008 – van 13u00 tot 18u30 

INSCHRIJVINGEN VOOR 29 SEPTEMBER 2008 BIJ: [email protected] of fax: 02/231 00 97 

DEELNAME: GRATIS 

BIJKOMENDE INLICHTINGEN:

Geert Lambert, senator: [email protected] of 02/513 20 36

Koerdisch Instituut vzw: [email protected] of tel.: +32/(0)2 230 34 02 

ORG.: Senator Geert Lambert

IN SAMENWERKING MET: Interparlementaire werkgroep Koerden, Institut Kurde de Bruxelles, Koerdisch Instituut vzw, Nationaal Congres van Koerdistan en Vrede vzw  

DOWNLOAD PROGRAMMA EN INSCHRIJVINGSFORMULIER HIERONDER 

F
E
E
D

B
A
C
K