Deze publicaties worden voorgesteld in het ADVN, auditorium Emiel Paternoster

op vrijdag 4 december 2009 om 19 uur.

programma

Verwelkoming | Koen De Scheemaeker, directeur ADVN

Referaat over Miroslav Hroch en de Balkan | Mon Detrez, hoofddocent

Universiteit Gent

Presentatie brochure | Frans-Jos Verdoodt, voorzitter ADVN

Presentatie inventaris | Derwich Ferho, directeur Koerdisch Instituut Brussel

Receptie

antwoordkaart

adres

e-post telefoon

woont/wonen de voorstelling bij van de brochure De beste plaats en van de Inventaris van de collectie van het Koerdisch Instituut Brussel op 4 december 2009, 19 u. in het ADVN met personen

kan/kunnen de voorstelling niet bijwonen

Gelieve terug te bezorgen voor 1 december a.s. onder gesloten omslag aan ADVN, Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen

Gelieve voor 1 december a.s. uw aanwezigheid te bevestigen langs de bijgevoegde antwoordkaart

Inventaris op PDF formaat

F
E
E
D

B
A
C
K