6-04-2009 – De Turkse Staat heeft een nieuw diplomatiek schandaal op internationaal niveau veroorzaakt op de NAVO-bijeenkomst door de opheffing van de uitzendvergunning van de Koerdische ROJ TV te eisen in ruil voor de verkiezing van de Eerste Minister van Denemarken, Fogh Rasmussen, tot Secretaris-generaal van de NAVO. De Turkse Staat heeft niet alleen de lidstaten van de NAVO gebruikt voor haar eigen belangen, hiermee geeft Ankara ook aan hoe wreed, onrechtvaardig en tiranniek zij het Koerdische volk bejegent.
 
Naast haar repressief beleid gebaseerd op de ontkenning van de Koerdische identiteit, moorden, folteringen en volksverhuizingen, geeft de Turkse staat met de sluiting van het Koerdische tv-kanaal openlijk aan dat zij de Amerikanen en de Europese landen wil betrekken bij haar misdaden. Turkije heeft getracht de miskenning van de Koerdische taal en cultuur op te dringen aan de Europese beschaving en aan de democratische staten die op die beschaving gegrond zijn.
 
De Turkse Staat heeft elke mogelijke methode aangewend om het Koerdische volk het fundamentele recht te ontnemen om uit te zenden in hun eigen taal door van ROJ TV een breekpunt te maken op de NAVO-bijeenkomst met de verklaring "ofwel zal ROJ TV gesloten worden, ofwel zal M. Rasmussen geen Secretaris-Generaal zijn".
 
Wij zouden hierbij nog eens willen aanstippen dat het doel van ROJ TV het verspreiden van informatie in de Koerdische moedertaal is om zo haar cultuur te beschermen. ROJ TV heeft als missie het behoud van de talen en culturen van de Koerden, Assyriërs, Sorani, Arabieren en van andere minderheden waarvan de Turkse staat het bestaan ontkent. Om deze missie te kunnen vervullen, baseert het tv-kanaal zich op de rechten die de internationale verdragen toekennen aan deze zeer oude volkeren, zoals het recht op de vrijheid van meningsuiting. Turkije zet nu echter alle middelen in om het recht op informatie in de moedertaal van een volk en tientallen volkeren te belemmeren.
 
Wij moeten ‘STOP’ zeggen aan dit onrecht, aan het achterlijk denken, aan de afslachting van Koerden, aan de miskenning van hun taal, aan de vuile misdaden, aan de ontkenning en de afpersing door de Turkse Staat. De stopzetting van ROJ TV zou de doodsteek, het verraad en de miskenning van de Koerden betekenen en het zou hen tot een instrument van vuile machinaties maken. Wij zouden dit niet laten gebeuren.
 
De sluiting van ROJ TV zou betekenen dat de Europese beschaving een speelbal geworden is van een antidemocratische staat die gebouwd is op het bloed van minderheden en op de afslachting van vele volkeren, te beginnen met de Armeniërs.
 
Wij nodigen alle intellectuelen en democraten uit om samen te werken en solidair te zijn met Roj-TV. Wij roepen hen op om de regering van Denemarken te vragen om niet te buigen voor deze actie die het recht, de internationale verdragen, de mensenrechten en het recht op persvrijheid en vrijheid van meningsuiting schenden.
 
ROJ TV is de stem van de vrijheid, van onderdrukte volkeren, van de Koerden en van al diegenen die geloven in ‘een andere wereld’. Daarom vragen wij de slagzin "HANDEN AF VAN ROJ TV" te ondersteunen door de petitie te ondertekenen.
 
U kan deze petitie ondertekenen door uw naam en eventueel uw functie bovenaan deze petitietekst te schrijven en die vervolgens te versturen naar: [email protected]

F
E
E
D

B
A
C
K