Tijdens een verkiezingsdebat tussen kandidaten van Turkse origine, dat afgelopen zondag 3 juni 2007 in Schaarbeek werd georganiseerd, heeft een senaatskandidaat van Turkse origine, Ergün Top (CD&V) verklaard: "In geval van oorlog zal ik, indien nodig, ten strijde trekken tegen België…" Toen men zijn mening vroeg over het feit dat de volksvertegenwoordiger Cemal Cavdarli (sp.a) zijn legerdienst in het Turkse leger had vervuld, zei Ergün Top: "Wanneer dit onderwerp in de Vlaamse pers kwam, heb ik het verdedigd want ik zou ook mijn Turkse legerdienst vervullen. Ik beschouw deze taak als een missie. Beeld u eens in, zoals jullie het doen, dat er een oorlog zou uitbreken tussen België en Turkije… Het is enkel wanneer een ander land de territoriale integriteit van Turkije zou aanvallen, dat wij ons zullen verdedigen. Wij zullen iedereen bestrijden die ons zal aanvallen. Indien dat België is, dan zullen wij het hoofd bieden aan België! Hoe is het mogelijk dat een politicus die door het Belgische volk is verkozen in het uniform van een buitenlands leger ten strijde trekt tegen het land van zijn kiezers? Deze kandidaat heeft aan zijn Turks publiek ook verkondigd hoe hij de CD&V leider Yves Leterme, en eventuele Eerste Minister na de verkiezingen van 10 juni, heeft beïnvloed inzake de kwestie van de genocide op de Armeniërs en de Assyriërs: "Wij hebben ook nationale kwesties waarin wij onze verschillen, over onderwerpen zoals de vermeende Armeense genocide of terroristische groeperingen, moeten tonen. De eerste keer dat ik over de zogenaamde Armeense genocide met Yves Leterme sprak, was anderhalf jaar geleden toen ik op zijn kabinet begon te werken. In het begin was hij kwaad en zei hij me dat men de geschiedenis toch niet mag ontkennen, enz. Vandaag, ten gevolge van mijn werk, hebben wij dezelfde persoon, waarschijnlijk de volgende Belgische Premier, die aan een Turkse krant verklaart dat dit onderwerp niet besproken zal worden in het parlement indien hij Eerste Minister zou worden. Hij zegt dat er trieste zaken zijn gebeurd tijdens de oorlog maar dat de term van ‘genocide’ een zware beschuldiging is en zolang dit niet door historici werd bestudeerd en verduidelijkt, hij hierover geen wet wil maken. Wat wil u nog van mij?" (Mehmet Koksal, allochtone.blogspot.com, 3 juni 2007) Deze woorden zijn geen fantasmen van een ambitieuze politicus die zowel in België als in Turkije, zijn land van oorsprong, wordt gepromoot. Het gaat over een operatie van een lobby die door het regime van Ankara werd gelanceerd om Turkse verkozenen in Europa te engageren in de verdediging van de opperste belangen van de Turkse staat. Op 3 maart 2007 heeft het hoofd van de Turkse diplomatie, Abdullah Gül, in Turkije al verscheidene verkozenen van Turkse origine van Europese parlementen ontmoet om een gemeenschappelijke actie in dienst van de Turkse lobby te coördineren. Onder hen bevonden zich de staatssecretaris van Brussel, Emir Kir (PS), de senator Fatma Pehlivan (sp.a) en de volksvertegenwoordiger Cemal Cavdarli (sp.a). Enkele weken later zijn een twintigtal Europese volksvertegenwoordigers van Turkse origine in Girne, in de ‘Turkse Republiek van Noord-Cyprus’ (KKTC), samengekomen. Op het einde van de vergadering heeft de Belgische senator Fatma Pehlivan (sp.a), in naam van de verkozenen van Turkse origine, aan de Turks-Cypriotische president Mehmet Ali Talat beloofd om alle Europese initiatieven te bestrijden die tegen de belangen van de KKTC zouden indruisen. De uitspraken van de kandidaat van Turkse origine betreffende de invloed van de Turkse lobby op de Belgische politieke leiders werden spijtig genoeg op 5 juni bevestigd in het Vlaamse dagblad De Morgen. Deze krant schreef dat de leider van de CD&V in een interview met de Turkse krant Zaman geweigerd heeft de Armeense genocide te erkennen. Evenals leiders van andere Belgische politieke partijen, zegt dhr. Leterme: "Vooraleer een politicus kan oordelen over de genocide moeten de internationale instellingen er uitspraken over doen… Als politicus is het niet verstandig om over de genocide te spreken totdat de experts zich hebben uitgesproken. Ik sta niet alleen met mijn standpunt en verder wil ik daar niets aan toevoegen." Wij vernemen vandaag dat de voorzitter van sp.a, Johan Vande Lanotte, Yves Leterme steunt en weigert de Armeense genocide als dusdanig te erkennen. Volgens De Morgen, "Net als CD&V doet sp.a daarmee haar uiterste best om haar Turkse kiezers niet voor het hoofd te stoten. Socialistische politici als Fatma Pehlivan hullen zich al jaren in dezelfde dubbelzinnigheid over de Armeense genocide als Leterme." In feite stond de laksheid van alle politieke partijen wat betreft het negationisme van de Armeense en Assyrische genocide reeds tijdens de vorige verkiezingen als een paal boven water. Meerdere kandidaten van Turkse afkomst werden, ondanks hun deelname aan negationistische betogingen of hun negationistische verklaringen en ondanks meerdere protestacties, als kandidaten voor Franstalige politieke partijen als de PS, de MR of de Cdh gekozen. Zij vertegenwoordigen momenteel de politieke partijen van de gemeenteraden van Sint-Joost-ten-Noode en Schaarbeek, en zelfs in het Brussels Hoofdstedelijke Parlement. "A priori, de context van de verkiezingen verklaart waarom de Vlaamse Minister-President zich nu distantiëert… Er vallen veel stemmen te rapen bij de Turkse gemeenschap van België, en veel minder bij de Armeense diaspora. Maak de rekening. Laurette Onkelinx kan erover meespreken. Toen zij de burgemeestersjerp van Schaarbeek wilde bemachtigen, had zij een wetsontwerp die de ontkenning van de Armeense genocide strafbaar zou maken afgewend." (Le Soir, 6 juni 2007) Vandaag speelt de verkiezingscampagne van de kandidaten van Turkse origine van alle politieke partijen zich af in de Turkse media en in het Turks. Zo voldoen zij aan de eisen van de Turkse lobby (ultranationalistische campagne, negationisme van de Armeense en Assyrische genocide, veroordeling van de Koerdische oppositie en van alle opposanten van het repressieve regime van Ankara, transformatie van bepaalde Belgische gemeentes en wijken in ‘Turkish Towns’ door de toepassing van een soort etnische zuivering gericht tegen de Koerdische, Armeense en Assyrische minderheden). Wij willen nogmaals herinneren aan de criminele brandstichtingen in de Koerdische en Assyrische lokalen door de Grijze Wolven met als evident doel de Koerden, Assyriërs en Armeniërs te verjagen uit Sint-Joost-ten-Noode. De verkiezing van de ‘Paarden van Troje’ van de Turkse lobby, met de medeplichtigheid van bepaalde Belgische politieke leiders, zal zonder twijfel niet alleen de harmonieuze samenleving in de Europese hoofdstad in gevaar brengen maar ook de algemene werking van het Belgische democratische regime. Wij roepen de politieke leiders van dit land dus op om waakzaam te blijven voor de inmenging vanuit het buitenland en om trouw te blijven aan de Europese democratische waarden. Wij roepen tevens de Belgische kiezers op om op te letten voor kandidaten die zich engageren om niet enkel de rechten van de Belgische burgers maar ook om de belangen van repressieve regimes van hun land van oorsprong te verdedigen.

De Vereniging van Democratische Armeniërs van België

De Verenigingen van Assyriërs van België

Koerdisch Instituut te Brussel Stichting

Info-Turk Brussel, 6 juni 2007

Correspondentie: [email protected]

F
E
E
D

B
A
C
K