De initiatiefnemers (een internationale coalitie met zetel in Keulen) zijn van mening dat de enige oplossing voor vrede en democratie in Koerdistan loopt via de vrijlating van én dialoog met Öcalan, die voor vele Koerden een belangrijke leidersfiguur blijft.
Bij de lancering vandaag had de petitie al 15.885 handtekeningen, waaronder verschillende politici, advocaten, schrijvers, professoren en andere prominente figuren (zoals bijvoorbeeld Noam Chomsky om er maar één te noemen).
Op de persconferentie gaven enkele initiatiefnemers tekst en uitleg bij de campagne.
Ayla Akat (parlementslid voor de BDP in Turkije) stelde dat het tijd wordt dat de Koerden juist begrepen worden. “Een groot deel van de Koerdische bevolking ziet Öcalan als hun leider. Zijn jarenlange eenzame opsluiting is immoreel en onmenselijk. De Koerdische kwestie kan nooit opgelost worden door het elimineren van Koerdische leiders. De enige oplossing voor het probleem is het aanvaarden van het bestaan van het Koerdische volk, inclusief haar leiders, taal, cultuur en geschiedenis. Vrede in Koerdistan kan alleen bereikt worden door het erkennen van Koerdische leiders en door het aangaan van een dialoog met hen ,” aldus de politica.
Vervolgens was het woord aan  Andrej Hunko (parlementslid voor Die Linke in Duitsland). Hunko die lid is van de Europese Sub-commissie voor  Conflictpreventie via dialoog en verzoening maakte  een vergelijking met vredesonderhandelingen in Baskenland, Ierland en Columbia. Hunko reisde al een tiental keer naar Turkije, waar hij o.a. verschillende Koerdische politici bezocht in hun gevangenis. Hunko vindt de huidige situatie “zeer verontrustend” en hij roept alle partijen op om terug aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Het parlementslid wijst erop dat men moet begrijpen dat de Turkse staat de weg van vreedzame  onderhandelingen systematisch blokkeert, onder meer door de arrestaties van Koerdische parlementsleden en burgemeesters en duizenden academici, activisten, schrijvers en journalisten. “Deze politieke blokkade is één van de oorzaken van de huidige militaire escalatie van het conflict,” aldus Hunko. De andere oorzaak is volgens hem de militarisering van het conflict in Syrië, mede veroorzaakt door de steun van Westerse en Arabische mogendheden (waaronder Turkije) aan gewapende Syrische opposanten. Ook Hunko ziet onderhandelingen met Koerdische leiders, onder meer met Öcalan,als enige uitweg voor de politieke problemen in Turkije.
Vervolgens uitten Joe Ryan,  een katholieke priester  en voorzitter van de Westminister Justice and Peace Commission (Londen),  en Yves-Jean Gallas, van de Franse antiracistische  vredesbeweging MRAP, hun steun aan de petitiecampagne. Luisa Morgantini, voormalige ondervoorzitster van het Europees Parlement uit Italië en Europarlementslid Jill Evans konden niet aanwezig zijn, maar stuurden een boodschap van solidariteit.
Tijdens de vragenronde kwam er onder meer nog de vraag in hoeverre  de campagne benadeeld wordt door het feit dat de PKK op de Europese lijst van terroristische organisaties staat. Duits parlementslid Hunko was blij die vraag te kunnen beantwoorden. Hij stelde  dat de lijst niet op democratische wijze opgesteld is, aan de hand van duidelijke juridische definities, maar dat het een politiek instrument is, opgesteld door verschillende geheime diensten. En hij  verwees daarbij naar het rapport van Human Rights Watch dat aantoont hoe Turkije het begrip “terrorisme” misbruikt om de Koerdische oppositie monddood te maken. “De petitiecampagne is daarom meteen  ook een duidelijke aanklacht tegen het politieke misbruik van de antiterrorismewetgevingen”, besloot Hunko.
De volledige lijst van ondertekenaars en de petitie zelf zijn te vinden op: http://www.freeocalan.org/

F
E
E
D

B
A
C
K