PERSCONFERENTIE om 11u in het Koerdisch Instituut te Brussel en uit eerbetoon aan Ferho & Fatim Akgül willen we er met een WAKE aan de Turkse Ambassade op aandringen om de gruwelmoord op Ferho & Fatim Akgül zo snel mogelijk op te helderen. Voorzien vertrek vanuit het Koerdisch Instituut om 12u en van 12u30-13u30 WAKE voor de Turkse Ambassade (Montoyerstraat 4 – 1000 Brussel). Ferho en Fatim Akgül werden vrijdagochtend dood aangetroffen in hun huis in Mizizah, nabij de stad Mardin in Turks Koerdistan. Dhr. Ferho was al een hele tijd zwaar ziek en zijn echtgenote, Fatim, was eveneens hoogbejaard maar verkeerde nog in een betere gezondheidstoestand. Tot ongeveer 21u was de burgemeester van het dorp, familie van het bejaarde koppel, bij hen gebleven. Pas vrijdagochtend heeft de herder van Ferho & Fatim hen vermoord aangetroffen in hun huis. Zaterdag 4 maart werden de stoffelijke overschotten voor een autopsie naar Diyarbakir overgebracht. De Turkse mensenrechtenorganisatie IHD heeft onmiddellijk een onderzoek bevolen; vermits de deur niet werd geforceerd en de vrouw enkel de deur opende voor Koerdisch sprekende mensen, gaat men ervan uit dat het niet om een roofmoord gaat zoals lokale autoriteiten lieten uitschijnen; maar wel om politieke moorden. De wijze waarop Ferho en Fatim werden gefolterd voor en na hun overlijden zijn typisch voor deze speciale moordcommando’s. Het bejaarde koppel werd al ongeveer een maandlang bedreigd; er werd hen gezegd dat hun oudste zoon Medeni moest ophouden te verschijnen op de Koerdische Roj-TV en dat ook Derwich moest stoppen met zijn activiteiten die gericht zijn tegen de Turkse staat. Beide zonen wonen in België. Derwich’s zogenaamde ‘activiteiten tegen de Turkse staat’ beperken zich tot vreedzame politieke en culturele acties. Zijn broer Medeni is een beroepsjournalist en schrijver die tevens werkzaam is voor de Koerdische Roj-TV, gevestigd in Denderleeuw. Hun kinderen zijn allen erkend als politiek vluchteling in België & Duitsland en zijn intussen genationaliseerd. In afwezigheid van Derwich en Medeni Ferho die nog steeds niet kunnen terugkeren naar Turkije, werden de ouders zaternamiddag na de vrijgave van de lichamen in hun dorp begraven. Enkel de naaste familie mocht de begrafenis bijwonen. Duizenden Koerden werden door het Turkse leger de toegang tot het dorp ontzegd. Tot op heden blijft het huis van Fatim & Ferho Akgül verzegeld. De familie wordt door het leger de toegang verboden. Alles wijst erop dat de moord op het bejaarde koppel het werk is van speciale moordcommando’s daartoe opgeleid door de Turkse staat en dat de moorden werden gepleegd omwille van de vreedzame politieke activiteiten van hun zoons. Dergelijke gebeurtenissen zijn een regelrechte provocatie aan het adres van de Koerden die sinds jaren een vreedzame en democratische oplossing nastreven. Zolang de diepe staat en de militairen in Turkije ongestraft met dergelijke gruweldaden wegkomen, kan de Europese Unie het zich niet veroorloven om elke Turkse belofte op democratisering ernstig te nemen. De EU zal veel meer druk op Turkije moeten uitoefenen, wil Turkije een kans maken om ooit lid te worden, d.w.z. een land waar dergelijke barbaarse mensenrechtenschendingen niet langer kunnen gedijen. Wij vragen met klem dat de Belgische overheid de ware toedracht van deze laffe moord nagaat en de Turkse staat onder druk zet om deze moord zo snel mogelijk op te helderen. Voor meer details: gelieve contact op te nemen met Derwich M. Ferho op 02/230 89 30 of 0479/56 29 62; Voor audiovisueel materiaal: gelieve contact op te nemen met Chris Den Hond: 0476/56 07 40 (VHS of mini-dv). Nodigen u uit op de persconferentie en de wake op woensdag 8 maart 2006: Koerdisch Instituut vzw en Co?rdinatie ‘Stop de oorlog tegen het Koerdische volk’ en onder meer: Jan BÃ(c)ghin (Brussels parlementslid), Jan Loones (Vlaams parlementslid N-VA), Nelly Maes (voorzitter Europese Vrije Alliantie), Lionel Vandenberghe (Spirit), Geert Lambert (Spirit), Kris Van Dijck (N-VA), Walter Muls (Spirit), Selma Benkhelifa & Jan Fermon (Progress Lawyers Network), Fayik Yagizay (DTP), Adum Uzun & Ahmed Dere (KNK), Nizamettin Toguc (KON-KURD), dr. Ria Willems, Prof. Hendrickx, Luc BÃ(c)ghin, Hugo Van Rompaey (eresenator), Adelheid Byttebier (Brussels parlementslid Groen!), Bart Staes (Europarlementslid Groen!), Josy DubiÃ(c) (senator Ecolo), CÃ(c)line Delforge (Ecolo), Frieda Brepoels (Europarlementslid N-VA), Tinne Van der Straeten (ondervoorzitter Groen!), David Dessers (Socialistische Arbeiderspartij (SAP), Boudewijn Deckers & Riet Dhont (PVDA), Myriam Boone, Hans Declercq, Chris Den Hond & Isabelle De Keyser (Roj-TV), Lieve Driesen (Koerdisch Instituut), Nick Hannes (fotograaf), Ronny Vos, Paul Van Cappellen, Paul Vanden Bavière (Uitpers), Carla Van Os (Stichting Vluchteling – Nederland), Guido Van Leemput (medewerker SP – Nederland), dr. Bert Cornillie (K.U.Leuven), Dogan ?zgüden (Info-Türk), Vrede vzw, L’association des ArmÃ(c)niens dÃ(c)mocrates de Belgique, Les Associations des Assyriens de Belgique, La FÃ(c)dÃ(c)ration Euro-ArmÃ(c)nienne, La Fondation Info-Türk, Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen (FVV), Rodenbachfonds, Vlaams Internationaal Centrum.

F
E
E
D

B
A
C
K