Programma
20u: verwelkoming door Derwich M. Ferho van het Koerdisch Instituut Brussel.
20u10: Lieven De Rouck over N-VA Brussel (onder meer geschiedenis verfransing, NL onderwijs, taalwetgeving, inburgering).
20u25: Derwich Ferho over de gelijkenissen tussen de Koerden en de Vlaamse Gemeenschap (geschiedenis van de ontvoogding, taalproblematiek).
20u40: Karl Vanlouwe over de commissie Buitenlandse Zaken, de aandacht voor Koerdistan en de historische aandacht van de N-VA voor de Koerdische kwestie (Europees parlement, IPWK,…)
20u55: vragen
21u30: drink aangeboden door KIB en N-VA

F
E
E
D

B
A
C
K