De avond van 9 december zal zowel een cultureel (zang, muziek, dans…) als een politiek luik bevatten; mensen van verschillende horizonten zullen het woord nemen ter verdediging van de vrijheid van meningsuiting en in solidariteit met de slachtoffers van deze antiterrorismewetten. Waarom deze gemeenschappelijke actie? Onze organisaties, opgericht door politiek vluchtelingen afkomstig uit Turkije en hierin gesteund door Belgische en Europese democraten, ijveren reeds decennialang voor het respect van de mensenrechten in Turkije. De leiders van ons land van herkomst onderhandelen momenteel met de Europese leiders over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Zoals ook in het rapport van de Europese Commissie werd aangegeven, worden de mensenrechten in Turkije, ondanks enkele cosmetische hervormingen, nog altijd op meerdere vlakken geschonden. Zo worden journalisten en intellectuelen vervolgd en gevangengezet, kranten en publicaties worden verboden en in beslag genomen, de legitieme rechten van het Koerdische volk en van andere etnische en religieuze minderheden worden niet gerespecteerd, gevangenen worden gefolterd en mishandeld en in onmenselijke omstandigheden opgesloten in de zgn. F-type gevangenissen, enz. Onder het mom van de strijd tegen het terrorisme heeft het Turks parlement onder druk van het leger in juli 2006, in plaats van de Koerdische kwestie op een vreedzame manier op te lossen, een nieuwe versie van de antiterrorismewet aangenomen. Deze wet voorziet in zware straffen, zelfs voor diegenen die slechts verdacht worden van lidmaatschap, van het steunen van of propaganda maken voor een illegale organisatie. Krachtens deze repressieve wet werden al bij meerdere linkse redacties politieoperaties uitgevoerd. Momenteel bevinden zich reeds 25 journalisten in de isoleercellen wegens een delict van ‘lidmaatschap’ of ‘propaganda’. Alhoewel België zich in het verleden erg kritisch opstelde ten aanzien van de antidemocratische wetten en praktijken in Turkije, werkt zij nu samen met het regime van Ankara om haar opposanten te vervolgen, veroordelen, op te sluiten en zelfs indien mogelijk uit te wijzen. Dit gebeurt zelfs indien deze opposanten die zich op het Belgisch grondgebied bevinden nooit betrokken zijn geweest bij een daad van terrorisme. De veroordeling van de jonge Belg Bahar Kimyongür en zijn vrienden tot erg zware straffen, krachtens de wet betreffende het terrorisme die in 2003 door het Federaal Parlement werd aangenomen, is een erg verontrustend signaal. Zoals meerdere mensen afkomstig uit Turkije, waren wij gechoqueerd op 7 november; twee uur voor het einde van de voorlezing van het vonnis heeft de officiële televisie van Ankara de veroordeling van de beschuldigden in het proces tegen de DHKP-C reeds aangekondigd! Juristen en de media klagen op een alarmerende manier de omstandigheden aan waarin Bahar Kimyongür en zijn vrienden zich bevinden in de gevangenissen van zowel Gent als Brugge. De geschiedenis heeft al uitgewezen dat repressieve praktijken gericht tegen een bepaalde categorie burgers, de gestelde grenzen immer te buiten gaan. Deze antiterrorismewetten kunnen morgen op eender wie, op beschuldiging van een lidmaatschap- of een opiniedelict, worden toegepast. Dat is de reden waarom onze organisaties alle democraten oproepen om te protesteren tegen deze antidemocratische wetten en praktijken van de as Ankara-Brussel en solidair te zijn met de slachtoffers van deze overheidsrepressie. De Vereniging van de Democratische Armeniërs van België: [email protected] De Verenigingen van Assyriërs van België: [email protected] Koerdisch Instituut te Brussel:[email protected] De Stichting Info-Türk:http://www.info-turk.be Met de steun van: Les Ateliers du Soleil, Le ComitÃ(c) pour la LibertÃ(c) d’Expression et d’Association (CLEA), la Ligue des Droits de l’Homme, Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ), Vrede vzw, FVK Rodenbachfonds, ATTAC Wallonie-Bruxelles, Liga voor Mensenrechten, le Centre de Promotion – Kollasuyu-ñan Bolivia, la ConfÃ(c)dÃ(c)ration EuropÃ(c)enne des Travailleurs de Turquie (ATIK), Atilim-Belgique In aanwezigheid van: Prof. Dr. Ludo Abicht (Universiteit Antwerpen), Jan BÃ(c)ghin (Vice-voorzitter Brussels Parlement, SP.A-Spirit), Paul Bekaert (advocaat en bestuurslid van de Liga voor Mensenrechten), Adelheid Byttebier (Brussels Parlementslid, Groen!), Jean-Marie Coen (ATTAC Wallonie-Bruxelles), Ludo de Brabander (Journalist -Vrede vzw), Josy DubiÃ(c) (senator, Ecolo), CÃ(c)line Delforge (Brussels Parlementslid, Ecolo), Dajo de Prins (Liga voor Mensenrechten), ZoÃ(c) Genot (Kamerlid, Ecolo), Nelly Maes (Voorzitter van het Vlaams Vredesinstituut en van de Europese Vrije Alliantie), Anne Morelli (historica aan de ULB), Thierry Delforge (CLEA), Lionel Vandenberghe (senator, SP.A-Spirit), Jenny Vanderlinden (mensenrechtenactiviste), Bart Staes, Europees Parlementslid (Groen!). Cultureel programma: Le virtuose du duduk Dikran Avedisian Assyrischa Dansgroep Babylon Le chanteur kurde Baran Le groupe bolivien Kollasuyu-ñan-Bolivia Le groupe kurde Mozaïk Le groupe de musique armÃ(c)nien Nor Seront L’artiste belge Sophie Servais Le groupe de danses folkloriques armÃ(c)niennes Sevan Koerdisch Instituut van Brussel Bonneelsstraat 16, B-1210 Brussel | [email protected] | tel. +32-(0)2-230 89 30 | fax. + 32-(0)2-231.00.97

F
E
E
D

B
A
C
K