Met de culturele avond ‘Lied en woord voor de vrijheid van meningsuiting’ reageren vier zelforganisaties, opgericht door politieke vluchtelingen, tegen de recente antiterrorismewetten en de praktijken die de vrijheid van meningsuiting zowel in België als in ons land van herkomst schenden. Deze culturele avond zal zowel een cultureel luik (muziek, dans, …) als een informatief luik bevatten; personen met verschillende achtergronden zullen het woord nemen voor de vrijheid van meningsuiting en in solidariteit met de slachtoffers van deze wetten die een aanslag zijn op de vrijheid. De Vereniging van Democratische Armeniërs van België, De Vereniging van Assyriërs in België, De Stichting Info-Türk, Het Koerdisch Instituut te Brussel, Meer informatie: Tel: 02-230 89 30 (Nederlands) – 02-736 78 95 – 215 35 76 (Frans) [email protected]

F
E
E
D

B
A
C
K