Het yezidisme is een syncretische godsdienst die elementen uit het zoroastrisme, de islam, het christendom en het jodendom verbindt. Zij worden door christenen en moslims vaak beschuldigd van duivelaanbidding omdat zij geloven dat zowel het goede als het kwade manifestaties zijn van God. In het Midden-Oosten werden zij dan ook door de eeuwen heen vervolgd. Hun exacte aantal wereldwijd is onbekend maar men schat dat er tussen de 500 000 en 1 000 000 yezidi’s zijn. Yezidi’s worden beschouwd als etnische Koerden die konden weerstaan aan de druk om zich te bekeren tot de islam.
 
Tijdens deze lezing (in het Engels), in organisatie van het Interdisciplinair Centrum Religiestudie & Interlevensbeschouwelijke Dialoog onder leiding van Prof. Dr. Bert Broeckaert en in samenwerking met het Koerdisch Instituut te Brussel, zal Dr. Mamou Farhan Othman dieper ingaan op het yezidi-geloof, het yezidisme historisch en geografisch situeren en de actuele situatie van de yezidi’s belichten.
 
Praktisch: Toegang gratis maar inschrijving verplicht:  [email protected]
Voor meer informatie: 02/230.34.02 of [email protected]

 

 

F
E
E
D

B
A
C
K