Verslagboek ‘Koerdische strijd vanuit vrouwenrechtenperspectief’
In de context van de Koerdische nationale beweging, zowel in Irak als in Turkije, bleef de rol van de vrouw onderbelicht. Tijdens deze studiedag werden twee thema’s besproken. De relatie tussen nationalisme en feminisme, die erg complex en conflictueus is, en Resolutie 1325, als strategie voor vredesopbouw, gelijkheid tussen vrouwen en mannen en duurzame ontwikkeling.
Emancipatorische kaders voor (Koerdische) vrouwen: nationalisme en feminisme
Veel ‘bevrijdingsbewegingen’ hanteren een nationalistisch kader voor de verdediging van hun belangen tegen onderdrukking, bezetting of buitenlandse overheersing. Dat roept een dubbele probleemstelling op voor de vrouwenrechtenstrijd. Hoe kunnen de rechten van minderheden erkend worden zonder de ogen te sluiten voor bijkomende vormen van vrouwenonderdrukking binnen de nationalistische bevrijdingsbeweging? En hoe verhoudt de strijd voor vrouwenrechten zich tot de nationale bevrijdingsstrijd? Zijn beide – de bevrijdingsstrijd en de feministische strijd – verzoenbaar of sluiten ze elkaar uit?
Resolutie 1325 als strategie voor vredesopbouw, gendergelijkheid en duurzame ontwikkeling
Het namiddagluik onderzocht wat Resolutie 1325 kan betekenen voor de vrouwen uit Turkije en Irak. Hoe kan men deze resolutie aanwenden om een aantal basiswaarden – zoals gelijkheid tussen vrouwen en mannen, evenwaardige participatie van vrouwen in de besluitvorming, empowerment van vrouwen en de beëindiging van de straffeloosheid van gendergerelateerd geweld – in deze regio te realiseren?
Bestellen
U kan het verslagboek ‘De Koerdische strijd vanuit vrouwenrechtenperspectief’ bestellen. Mail naar [email protected] met vermelding ‘Bestelling verslagboek 10.12.2007’. Voor slechts 5 euro sturen wij u het verslagboek op.
Om de uitnodigingsformulier te zien druk op attachement.

F
E
E
D

B
A
C
K