In de context van de Koerdische nationale beweging, zowel in Irak als in Turkije, bleef de rol van de vrouw onderbelicht. Tijdens deze studiedag zullen twee thema’s besproken worden. De relatie tussen nationalisme en feminisme, die erg complex en conflictueus is, en Resolutie 1325, als strategie voor vredesopbouw, gelijkheid tussen vrouwen en mannen en duurzame ontwikkeling. In het licht van het Belgische lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad (2007-2008) willen wij met deze studiedag het belang van de toepassing van Resolutie 1325 in deze regio benadrukken.  Veel ‘bevrijdingsbewegingen’ hanteren een nationalistisch kader voor de verdediging van hun belangen tegen onderdrukking, bezetting of buitenlandse overheersing. Dat roept een dubbele probleemstelling op voor de vrouwenrechtenstrijd.Hoe kunnen de rechten van minderheden erkend worden zonder de ogen te sluiten voor bijkomende vormen van vrouwenonderdrukking binnen de nationalistische bevrijdingsbeweging? En hoe verhoudt de strijd voor vrouwenrechten zich tot de nationale bevrijdingsstrijd? Zijn beide – de bevrijdingsstrijd en de feministische strijd – verzoenbaar of sluiten ze elkaar uit?  

Het namiddagluik zal onderzoeken wat Resolutie 1325 kan betekenen voor de vrouwen uit Turkije en Irak. Hoe kan men deze resolutie aanwenden om een aantal basiswaarden – zoals gelijkheid tussen vrouwen en mannen, evenwaardige participatie van vrouwen in de besluitvorming, empowerment van vrouwen en de beëindiging van de straffeloosheid van gendergerelateerd geweld – in deze regio te realiseren?

ProgrammA

09u30 – 10u00:    Onthaal 

10u00 – 10u10:    Welkom : Nelly Maes, Forum van Vlaamse Vrouwen  Thema: Emancipatorische kaders voor (Koerdische) vrouwen: nationalisme en feminismeModerator:

Catherine Vuylsteke, journalist De Morgen 10u10-10u30:      Theoretisch kader:  Edith Rubinstein, Femmes en Noir 

10u30-11u15: Replieken door Reyhan Yalçindag (Turkse Mensenrechtenvereniging, IHD), Nil Mutluer (AMARGI), Houzan Mahmoud (OWFI) en Heyfe Saleh Qader (Progressieve Vrouwenbeweging Koerdistan) 

11u15-11u30: Pauze 

11u30-12u15: Panelgesprek ‘nationalismen en feminismen’ in de regio  Reyhan Yalçindag, Nil Mutluer, Houzan Mahmoud en Heyfe Saleh Qader 

12u15-12u45:      Gesprek met de zaal     

12u45-13u00:      Kritische bedenkingen: Nelly Maes 

13u00 – 14u00:   LUNCH Thema: Resolutie 1325 als strategie voor vredes-opbouw, gendergelijkheid en duurzame ontwikkeling Moderator: Ludo De Brabander, Vrede vzw 

14u00 – 14u20:    Introductie Maggi Poppe, Nederlandstalige Vrouwenraad 

14u20 – 15u40:   Panelgesprek met Reyhan Yalçindag, Nil Mutluer, Houzan Mahmoud, Heyfe Saleh Qader 

15u40-16u10:      Gesprek met de zaal  16u10-16u30:     

Slottoespraak Nelly Maes I

ORGANISATIE Forum van Vlaamse Vrouwen (FVV) Vlaams Brabant, De Bavaylei 105/E3/2 –1800 VilvoordeT.: +32(0)2/252 17 00E-mail: [email protected]www.vlaamsevrouwen.org

Institut Kurde de Bruxelles

Bonneelsstraat 16 – 1210 BrusselT.: +32(0)2/230 89 30F.: +32(0)2/231 00 97E-mail: [email protected]www.kurdishinstitute.be 

Koerdisch Instituut vzw

Bonneelsstraat 16 – 1210 BrusselT.: +32(0)2/230 34 02F.: +32(0)2/231 00 97E-mail: [email protected]www.kurdishinstitute.be 

Nederlandstalige Vrouwenraad

Middaglijnstraat 10 – 1210 BrusselT.: +32(0)2/229 38 19F.: +32(0)2/229 38 66E-mail: [email protected]www.vrouwenraad.be

Vrede vzw

Filips Van Arteveldestraat 359000 GentT.: +32(0)9/233 46 88F.: +32(0)9/233 56 78E-mail: [email protected]www.vrede.be 

PRAKTISCHE INFORMATIE  PLAATS Amazone Conferentiezaal Middaglijnstraat 10 – 1210

Brussel  

BEREIKBAARHEIDDichtbij metrohaltes Madou of Kruidtuin http://www.mappy.be  

INSCHRIJVINGEN uiterlijk op 5 december 2007 via het inschrijvingsformulier of mailnaar [email protected]   

DEELNAME: 5 EURO Uw inschrijving is geldig na ontvangstvan het verschuldigde bedrag op rekeningnummer: 001-2068530-81 van het Koerdisch Instituut vzw. 

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Institut Kurde de BruxellesContactpersoon: Berivan BinevsaTel: +32/(0)2 230 89 30

E-mail: [email protected] 

Koerdisch Instituut vzw

Contactpersoon: Lieve DriesenTel: +32/(0)2 230 34 02E-mail: [email protected]  https://www.kurdishinstitute.be

 

F
E
E
D

B
A
C
K