10/12/2007: Studiedag ‘De Koerdische strijd vanuit vrouwenrechtenperspectief’ Praktische Informatie Organisatie:Forum van Vlaamse Vrouwen-Vlaams Brabant, Institut Kurde de Bruxelles, Koerdisch Instituut vzw, Nederlandstalige Vrouwenraad en Vrede vzw Datum: maandag 10 december 2007 Tijdstip: van 10u00 tot 16u30 Plaats: Amazone, conferentiezaal, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel Deelname: € 5 Inschrijven: uiterlijk op 5 december 2007 via het inschrijvingsformulier of mail naar [email protected]. Uw inschrijving is geldig na ontvangst van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 001-2068530-81 van het Koerdisch Instituut vzw, mvv ‘studiedag 10 december’ Bijkomende inlichtingen: Koerdisch Instituut vzw, Berivan Binevsa of Lieve Driesen – t 02/230 89 30 Download folder en inschrijvingsformulier: http://www.vrouwenraad.be/agenda/2007/koerdische_strijd.pdf In de context van de Koerdische nationale beweging, zowel in Irak als in Turkije, bleef de rol van de vrouw onderbelicht. Tijdens deze studiedag zullen twee thema’s besproken worden. De relatie tussen nationalisme en feminisme, die erg complex en conflictueus is, en Resolutie 1325, als strategie voor vredesopbouw, gelijkheid tussen vrouwen en mannen en duurzame ontwikkeling. In het licht van het Belgische lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad (2007-2008) willen wij met deze studiedag het belang van de toepassing van Resolutie 1325 in deze regio benadrukken. Veel ‘bevrijdingsbewegingen’ hanteren een nationalistisch kader voor de verdediging van hun belangen tegen onderdrukking, bezetting of buitenlandse overheersing. Dat roept een dubbele probleemstelling op voor de vrouwenrechtenstrijd. Hoe kunnen de rechten van minderheden erkend worden zonder de ogen te sluiten voor bijkomende vormen van vrouwenonderdrukking binnen de nationalistische bevrijdingsbeweging? En hoe verhoudt de strijd voor vrouwenrechten zich tot de nationale bevrijdingsstrijd? Zijn beide – de bevrijdingsstrijd en de feministische strijd – verzoenbaar of sluiten ze elkaar uit? Het namiddagluik zal onderzoeken wat Resolutie 1325 kan betekenen voor de vrouwen uit Turkije en Irak. Hoe kan men deze resolutie aanwenden om een aantal basiswaarden – zoals gelijkheid tussen vrouwen en mannen, evenwaardige participatie van vrouwen in de besluitvorming, empowerment van vrouwen en de beëindiging van de straffeloosheid van gendergerelateerd geweld – in deze regio te realiseren?

F
E
E
D

B
A
C
K