De Stichting Info-Türk, de Vereniging van de Democratische Armeniërs van België en de Vereniging van de Assyriërs van België en het Koerdisch Instituut vzw te Brussel organiseren Persconferentie en Colloquium ter gelegenheid van de 35ste verjaardag van de militaire staatsgreep van 1971 in Turkije

Ter gelegenheid van de 35ste verjaardag van de militaire staatsgreep van 1971 in Turkije organiseren het Koerdisch Instituut vzw te Brussel, de Stichting Info-Türk, de Vereniging van de Democratische Armeniërs van België en de Vereniging van de Assyriërs van België twee evenementen: de persconferentie ‘Hoe is het gesteld met de democratisering in Turkije?’

op 10 maart 2006 in het Huis der Parlementairen en het colloquium ‘De impact van repressieve regimes op de grootschalige exodus naar Europese landen’ op 13 maart 2006 in het Stadhuis te Brussel. Twee jaar geleden heeft men in België de veertigste verjaardag van de Turkse immigratie gevierd.

Toen werd met geen woord gerept over de politieke emigratie die begon na de militaire staatsgreep van 12 maart 1971 die nog versnelde met de tweede staatsgreep op 12 september 1980. Deze twee bloedige staatsgrepen van Turkse generaals impliceerden: grootschalige arrestaties van opposanten, folteringen, ophangingen, schendingen van de vrijheid van meningsuiting, vergroting van de sociale onrechtvaardigheid, ontkenning van de fundamentele rechten aan het Koerdische volk en aan de Armeense, Assyro-Chaldeïsche, Griekse en andere minderheden. Alhoewel de meeste uitwassen van deze staatsgrepen nog steeds actueel zijn, heeft de Europese Unie op 3 oktober jl. toch beslist om de toetredingsonderhandelingen met Turkije te starten. Ter gelegenheid van de 35ste verjaardag van de staatsgreep van 12 maart 1971, organiseren vier verenigingen afkomstig uit de politieke emigratie van Turkije twee evenementen om de Belgische publieke opinie te herinneren aan deze historische feiten, vergeten of ontkend. Tevens willen zij aantonen wat voor een impact repressieve regimes hebben op de grootschalige exodus naar Europa en de aandacht vestigen op de groeiende betrokkenheid van immigranten bij het sociale en politieke leven in de ontvangende landen. Persconferentie Wij nodigen u van harte uit op de persconferentie ‘Hoe is het gesteld met de democratisering in Turkije’ onder het voorzitterschap van senator Josy Dubié (Ecolo) die doorgaat op vrijdag 10 maart 2006 om 10u in het Huis der Parlementairen (Leuvenseweg 21 – 1009 Brussel).

Met als deelnemers: * Jan Béghin, Brussels Parlementslid (sp.a-spirit) * Christian Brotcorne, senator (CdH) * Adelheid Byttebier, Brussels Parlementslid (Groen!) * Christine Defraigne, senator (MR) * Alain Destexhe, senator (MR) (onder voorbehoud) * Kris Van Dijck, Vlaams parlementslid (N-VA) * Pierre Galand, senator (PS) * Sven Gatz, Vlaams parlementslid (VLD) * Nelly Maes, Voorzitster van de Europese Vrije Alliantie (EVA – Spirit) * Hugo Van Rompaey, eresenator (CD&V) * en Meester Jacques Bourgaux, Oud secretaris-generaal van de Belgische Vereniging van Democratische Juristen Inschrijving verplicht voor 7 maart 2006: E-mail: [email protected] – Fax: 02/736 78 95 En Colloquium

Op 13 maart 2006 organiseren wij vanaf 9u00, onder de patronage van Julos Beaucarne, het colloquium ‘De impact van repressieve regimes op de grootschalige exodus naar de Europese landen’ in het Brusselse stadhuis (Gothische zaal, Grote Markt – 1000 Brussel). Sprekers die reeds hebben bevestigd: * Anne Morelli, professor aan de ULB * Derwich M. Ferho, voorzitter van het Koerdisch Instituut te Brussel * Jean Sirapian, voorzitter van Institut Tchobanian in Frankrijk * Dogan Özgüden, voorzitter van de Stichting Info-Türk * Mohamed Baroudi, Marokkaanse banneling * Florida Mukeshimana, Rwandees banneling en auteur van ‘Un autre Rwanda possible’ * David Cusatto, journalist en directeur van Maison de l’Amérique Latine/SEUL * Kathleen Ghequière, antroloog * Meester François Bailly, oud-secretaris-generaal van de Belgische Vereniging van de Democratische Juristen * en Henri Simons, Eerste schepen van de Stad Brussel en vertegenwoordiger van de Burgemeester en het Schepencollege van de Stad Brussel Vanaf 15u00 is er muziek van: De groep Arax, Anouch Giragosyan en Sophie Servais Fototentoonstelling – Filmprojecties – Stands De staatsgreep van 1971 in Turkije 12 maart is een zwarte dag voor de Europese familie; 35 jaar geleden hebben de generaals in Turkije, lid van de Raad van Europa, van de NATO en geassocieerd lid van de Europese Unie, de regering omvergeworpen en hiermee een periode van repressie zonder voorgaande geïnstalleerd. Al meer dan een eeuw lang wordt het democratiseringsproces in Turkije regelmatig onderbroken door repressieve praktijken en militaire staatsgrepen: de staatsgreep van de Jong Turken in 1908, de genocide op de Armeniërs en de Assyriërs in 1915, de onderdrukking van het Koerdische volk en van de linkse activisten die volgde op de uitroeping van de éénpartijstaat in 1925, de pogrom op de niet-islamitische minderheden in 1955, de staatsgreep van 1960…

De laatste 35 jaar werden gekenmerkt door twee bloedige staatsgrepen van Turkse generaals, in 1971 en in 1980: grootschalige arrestaties, folteringen, ophangingen, schendingen van de vrijheid van meningsuiting, uitdieping van de sociale ongelijkheid, ontkenning van de fundamentele rechten aan het Koerdische volk en aan de Armeense, Assyrische, Griekse en andere minderheden. Een greep uit de mensenrechtenschendingen en de repressie in de twee jaar die volgde op de staatsgreep van 12 maart 1971: * Duizenden personen werden conform de krijgswet voor militaire rechtbanken veroordeeld op beschuldiging van ‘delicten’ die meestal waren gebeurd voor de uitroeping van de uitzonderingstoestand. * Meer dan 10 000 personen waarvan 3600 onderwijzers, 118 journalisten, vertalers, uitgevers, schrijvers, artiesten en 67 universitairen werden in voorlopige hechtenis genomen, gearresteerd, berecht of veroordeeld. * 37 kranten of periodieke tijdschriften werden verboden of opgeheven * meer dan 200 boeken werden in beslag genomen en meer dan een half miljoen exemplaren werden vernietigd * 28 personen werden op straat in verdachte omstandigheden door de ordetroepen vermoord * de beschuldigden, die dikwijls al meerdere weken vastzaten, klaagden tijdens hun proces de folteringen aan die zij gedurende het vooronderzoek hadden ondergaan. Deze beschuldigingen werden reeds door rapporten van meerdere internationale organisaties van juristen bevestigd. * Ondanks de verontwaardiging van de internationale publieke opinie, werden drie leiders van de progressieve jeugd ter dood veroordeeld en geëxecuteerd. Andere terdoodveroordelingen werden uitgesproken en de militaire procureurs vorderden 151 terdoodveroordelingen. * Drie politieke partijen werden ontbonden. De leiders van de socialistische partij TIP werden veroordeeld tot zware gevangenisstraffen, die opliepen tot 15 jaar opsluiting. * De repressie tegen etnische minderheden verhardde en de repressieve operaties tegen de Koerden veralgemeenden; niet alleen meer in Koerdistan maar ook in de grote steden van het land. * 111 personen werden op beschuldiging van ‘separatisme’ veroordeeld tot zware gevangenisstraffen, die opliepen tot 16 jaar. * Het recht op staking en op vakbondslidmaatschap werd onder druk van de militairen ingeperkt door de stemming van wetswijzigingen. * Alle studentenverenigingen werden ontbonden * De Vakbond van de Onderwijzers van Turkije (TÖS), die meer dan honderdduizend onderwijzers groepeerde, werd ontbonden. De leiders werden veroordeeld tot gevangenisstraffen die gingen tot 8 jaar en duizenden leden werden vervolgd. Alle vakbonden van de publieke sector werden ontbonden.

De staatsgreep van 12 maart 1971 markeert tevens het begin van de politieke emigratie naar Europa. De eerste grootschalige exodus uit Turkije naar het buitenland was zonder twijfel die van de Armeniërs en de Assyro-Chaldeeërs die volgde op de genocide en de deportatie van 1915. De politieke emigratie van opposanten van het regime en van individuen die behoorden tot etnische en/of religieuze minderheden is herbegonnen na de staatsgreep van 1971 en is erg toegenomen na de twee militaire staatsgreep van 12 september 1980. Na deze staatsgrepen is het regime van Ankara haar inmenging in het politieke leven van de landen die Turkse immigranten ontvingen goed beginnen te structureren. Zij hebben een systeem van onderdrukking en intimidatie geïnstalleerd zodat zij elke stem die zich verhief buiten de controle van de Turkse lobby het zwijgen kon opleggen.

Correspondentie: Iuccia Saponara: E-mail: [email protected] – Tel.: +32/(0)2 736 78 95 – Fax: +32/(0)2 742 04 06

F
E
E
D

B
A
C
K