Door: Koerdisch Instituut

In een context van escalerend geweld in Noord-Koerdistan (de Koerdische regio’s in het zuidoosten van Turkije), komt een oproep van 102 Europese parlementsleden om de PKK te verwijderen van de lijst van terroristische organisaties. De campagne werd in augustus opgestart door Europarlementsleden Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) en Ana Gomes (S&D). De oproep stelt dat: ‘the proscription of the PKK is standing in the way of the establishment of peace, dialogue and negotiations.’

Er vond op dinsdag 23 februari 2016 een persconferentie plaats in het Europees Parlement, met ondertekenaars van de oproep.

Er vond op dinsdag 23 februari 2016 een persconferentie plaats in het Europees Parlement, met ondertekenaars van de oproep.

Tijdens een persconferentie op dinsdag 23 februari 2016 gaven twee ondertekenaars van de oproep, Barbara Spinelli (GUE/NGL) en Costas Mavrides (S&D), toelichting bij de campagne en hun beweegredenen om eraan deel te nemen. Ze werden vergezeld door vertegenwoordigers van mevr. Vergiat en mevr. Gomes.

Op de vraag waarom de campagne er nu komt, stelde een medewerker van mevr. Vergiat dat het einde van het vredesproces tussen de Turkse staat en de PKK vorige zomer de rechtstreekse aanleiding was om deze campagne te beginnen. De moeilijkheden in de regio en de internationale druk die ermee gepaard gaat, geven extra momentum om de campagne nu onder de aandacht te brengen. Hij vulde hierbij aan dat, in verwijzing naar de recente aanslag in Ankara, elke vorm van geweld wordt afgewezen door de ondertekenaars, aangezien de oproep net moet leiden tot vrede en een einde aan het geweld in de regio.

Op diezelfde vraag antwoordde mevr. Spinelli het volgende: ‘What is the right moment, if not the moment of maximum conflict? What should we wait for, until all the Kurdish villages are destroyed?’ Ze vertelde dat de PKK meteen na 9/11 op de lijst is gezet, op een moment dat de groep al begonnen was met een vredesproces. Nu maakt de Turkse overheid handig gebruik van die benoeming om de YPG aan te vallen en het hele staatsproject in Rojava, de Koerdische regio in Syrië, in diskrediet te brengen.

Mr. Mavrides voegde hieraan toe dat het wel erg toevallig was dat de aanslag in Ankara en de daaropvolgende bewering dat de YPG er verantwoordelijk voor was, slechts uren kwam nadat de Verenigde Staten gezegd had dat het de YPG niet ziet als een terroristische organisatie. ‘There are two basic aspects to this question’, ging hij verder, ‘it is a matter of justice and it is a matter of geopolitics.’ Er moet gerechtigheid komen voor de Koerden in Turkije, maar dat wordt gehinderd door de belangen van verschillende spelers in het verhaal. Mevr. Spirelli stelde daarbij dat het stilzwijgen van Europa het grootste probleem is in dit hele verhaal. ‘And you know why’, vulde ze aan. ‘Europe is being blackmailed by Turkey because of the refugee issue’.

‘It is not up to us’, antwoordde mevr. Spirelli tot slot op de vraag wat er dan wel met de PKK moet gebeuren als ze niet langer gezien wordt als een terroristische organisatie. ‘They will decide for themselves. We are simply here to restart the peace process.’

Mr. Mavrides besloot de persconferentie met een oproep om het stilzwijgen van de media over de gebeurtenissen in het zuidoosten van Turkije te stoppen. Dat is enorm belangrijk, want: ‘This is not just a Kurdish matter. We are here because we believe in the values of the European Union.’ Mevr. Spirelli beaamde dit door te stellen dat ‘the people have the right to know what is really happening.’

Downloaden (PDF, 39KB)

F
E
E
D

B
A
C
K