De leden en aanhangers van de Democratische Unie Partij, een partij van de Syrische Koerden, zullen op 14 en 15 november in hongerstaking gaan in het Koerdisch Instituut te Brussel.

Op maandag 16 november organiseren zij een manifestatie voor de Ambassade van Syrië in Brussel, in solidariteit met de hongerstakende partijleden in de Adra-gevangenis te Damascus, de hoofdstad van Syrië.

Verschillende leden van de Democratische Unie Partij zitten zonder enige vorm van proces gevangen en werden tot zware straffen veroordeeld door de Opperste Rechtbank van de Veiligheid. Met deze hongerstaking en manifestatie vragen zij aan de publieke opinie en de leiders van de Europese Unie om aandacht te hebben voor deze mensenrechtenschendingen en voor de voortdurende arrestaties van leden en aanhangers van hun partij. Met deze acties hopen zij druk te kunnen uitoefenen op het Syrische regime opdat deze gedetineerden een eerlijk proces zouden krijgen of vrijgelaten zouden worden en opdat de hongerstakers verzorgd zouden worden door familieleden en rechtsbijstand zouden krijgen van advocaten.

De partij komt op voor de rechten van het Koerdische volk in Syrië. Damascus ontzegt nog steeds alle rechten aan hun Koerdische onderdanen en blijft massale arrestaties uitvoeren. Zo verlamt decreet 49 het economische leven in Syrisch Koerdistan en dwingt dit decreet het Koerdische volk om hun land te verlaten.

Intussen werkt het Syrische regime hard aan een economisch partnerschap met de Europese Unie in een poging om hun jarenlang isolement te doorbreken. In de onderhandelingen en dialoog met Damascus vragen zij de Europese Unie om druk uit te oefenen op het Syrische regime om de repressie tegen Koerdische en Arabische democratische militanten te stoppen en om de grondwettelijke rechten van het Koerdische volk te erkennen.

——————————————————————————–

Democratic Union Party, Nieuwbeekstraat, 43 – 9300 Aalst

www.pyd.com, [email protected]

Tel. 0032 (0)477 179 232 of 0032 (0)486 552 230

——————————————————————————–

F
E
E
D

B
A
C
K