Vrijdag 15 juni (10.00uur-16.00uur)
het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen te Brussel

Tijdens deze ronde tafel willen we dieper ingaan op de mogelijkheden en beperkingen van bemiddeling. Hierbij willen we voornamelijk bekijken welke waarde bemiddeling kan hebben in een interculturele context wanneer een sprake is van geweld en in het bijzonder wanneer eer een van de motieven is om dit geweld te plegen. In de voormiddag laten we organisaties aan het woord die ervaring hebben met interculturele bemiddeling of geweld. In de namiddag voorzien we de ruimte om te discussiëren over bovenvernoemde vragen.

Voor het volledig programma klik hier: 

F
E
E
D

B
A
C
K