Op zaterdag 16 oktober vindt de 7de trefdag plaats van SFL, een linkse Vlaams-soevereinistische denktank en werkgroep. Het thema van deze trefdag is immigratie, multiculturaliteit en de houding die de linkse Vlaamse Beweging daarin kan aannemen.  Immigratie en de multiculturele samenleving zijn thema’s die zowel voor de Vlaamse als de linkse, sociale beweging nog steeds netelige kwesties zijn. Het zijn thema’s waarvan het belang in het politieke debat alleen maar zal toenemen. Op de trefdag die wij organiseren zullen verschillende sprekers vanuit hun eigen kennis en ervaring een bepaald aspect toelichten, is er ruimte voor een debat en zullen we een links en Vlaams-soevereinistische visie trachten toe te lichten.
Inzake migratie situeren zich de meningen van de publieke opinie en opniemakers tussen de klassieke extremen van de bourgeois-democratie. Uiterst rechts hoor je luid dat we vol zitten, dat de deuren dicht moeten en dat de vreemdelingen die al hier zijn zich zo vlug mogelijk aan onze levenswijze moeten assimileren, willen ze niet uitgewezen worden. Aan de tegengestelde kant van het politieke spectrum roepen de postmoderne, libertaire en klein-linkse kosmopolieten dat grenzen voorbijgestreefd zijn en dat door iedereen binnen te laten en hun dadelijk alle rechten toe te kennen, de hele wereld op den duur zal goed komen. Zo kan het centrisme zich voorstellen als de serene stem van het gezond verstand. Die zegt dat, zeker in onze tijd van globalisering, migratie heel normaal is en goed; en dat het slechts zaak is tot een juiste migratie te komen en de personen die we nodig hebben – onder contract – aan te trekken. Omfloerst neoliberalisme – cynisch en calculerend!
Natuurlijk verwerpt ons sociaal-flamingantisme de drie beschreven posities en alles ertussen. Ons standpunt begint met een kritiek van de mondiale politieke (= door machtige mensen gemaakte) economie, waarin de kloof tussen arm en rijk, tussen en binnen de landen van de wereld alsmaar breder wordt, met alsmaar toenemend fysiek en structureel geweld, waardoor alsmaar meer mensen “in vrijheid gedwongen” hun omgeving van geboorte verlaten.
Uiteindelijk willen wij het Vlaams-nationalisme van een louter defensieve houding (het willen bewaren van een toestand die eigenlijk nooit bestaan heeft) ombuigen tot onderdeel van een groot, vernieuwd-modern project. Een project voor een participatievere vorm van democratie en een eerlijkere verdeling van rijkdom en macht, nationaal en internationaal. Een project voor een confederatie van soevereine volkeren, die elk hun eigen model van ontwikkeling kunnen uittekenen. Een project voor een vereniging van mensen waarbij ieders vrije ontplooiing de voorwaarde is voor de vrije ontplooiing van allen. Een project waardoor zowel visa als onmenselijke, massale migratie ten slotte kunnen wegvallen.
Sprekers
Ludo Abicht, Dirk De Haes, Zuhal Demir, Derwich M. Ferho, Karel Sterckx, Joost Vandommele.  Dagvoorzitter: Miel Dullaert

Practica
Dagprogramma van 11.00 tot 16.30. Deelnemers betalen bij inschrijving 5 € (3 € voor werklozen en studenten). Wie 10 € betaalt, krijgt later het uitvoerig verslagboek toegestuurd. Steunend deelnamegeld vanaf 15 €. Vooraf inschrijven is mogelijk op onderstaand rekeningnummer. Dranken aan zeer civiele prijzen.

F
E
E
D

B
A
C
K